Bild
Bildkollage kulturarv, delaktighet, socialt arbete, mötesplats, konst
Länkstig

Kulturarv, delaktighet och socialt arbete

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - pågående
Projektägare
Centrum för kritiska kulturarvstudier

Kort beskrivning

Projekt om kulturarv, delaktighet, intergration och socialt arbete i Hjällbo, Göteborg. Projektet innehåller flera mindre delprojekt/projektgupper som på olika sätt arbetar med kulturarv och delaktighet (konst,historia, arkeologi, matarv, poesi, stadsvandrungar etc.).

Samarbetspartners:
CCHS, Kulturarv och hälsa, GU
Institutionen för socialt arbete, GU
Kärnan, Hjällbo
Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik