Göteborgs universitet
Bild
Omslagsbild på boken "Mad studies, kulturarv och konst - en antologi".
Länkstig

Savannahs magisteruppsats blev en del av en bok

Studenten Savannah Rosén vill prata mer om andlighet inom socialt arbete. En inriktning som inte bara blev ämnet till magisteruppsatsen utan även resulterade i ett kapitel i tvärvetenskaplig bok.

Hej Savannah! Du skriver din magisteruppsats inom socialt arbete. Vad handlar den om?

– I min uppsats intervjuar jag nio personer inom olika professioner om hur de bemöter det som kallas för utvidgade medvetande tillstånd, andliga erfarenheter och kristillstånd.

Du har en bakgrund inom beteendevetenskap, hur kommer det sig att du skriver din magister inom socialt arbete?

– Jag har en kandidatexamen i både psykologi och estetik, samt vidareutbildning i psykoterapi med relationell inriktning. Jag är en person som vill förstå människor och händelser utifrån olika perspektiv. Därför valde jag att skriva min uppsats i socialt arbete, då frågan ”vad har du varit med om och hur har det påverkat det dig” finns med i de sociala teorierna.

Varför ville du studera vidare?

– Jag arbetar som kurator på en krismottagning där jag har bearbetande och stödjande samtal med personer som utsatts för våld i nära relation. Jag vill få mer förståelse för personers kontext, strukturella system och ekonomiska och sociala påverkningskrafterna. Jag ser ett stort värde i att bättre förstå individens möjligheter utifrån den omgivande miljön.

Hur blev din magisteruppsats en del av en bok?

– Min handledare för uppsatsen var involverad i att ge ut en antologi om Mad studie, konstnärliga perspektiv och kulturarvsstudier. Eftersom jag skriver min uppsats inom Mad studie-perspektivet, utifrån människors erfarenheter av mystiska eller religiösa upplevelser, så passade innehållet från uppsatsen in i boken.

Var det annorlunda att skriva ett kapitel till en bok än att skriva en uppsats?

– Det var roligt att kunna ta sats utifrån det akademiska språket och in i ett kapitel av annan karaktär. Jag fick utmana mig själv i att stå för det jag ville föra fram i min uppsats, med att göra andlighet mer pratbart. Inom Mad studie är också egna erfarenhet en källa till reflektion, samtal och kunskap.

Vad hoppas du lära dig av dina studier?

– Med min uppsats önskar jag att bli mer av en aktivist. Att prata mer om andlighet inom socialt arbete och människovårdande organisationer. Jag upplever att vi är rädda för att beröra andligheten när en människa i nöd. Ofta kan det ses som en religiös vanföreställning eller som en verklighetsflykt. Jag anser att man inte behöver ta ställning till om det finns eller inte. Jag vill kunna möta människors verkligheter utifrån där de befinner sig just nu.

Magisterstudenten Savannah med boken Mad studies.
Savannah med utgåvan av boken ”Mad studies, kulturarv & konst”, där hon bidrog med ett kapitel utifrån innehållet i sin magisteruppsats.
Foto: Privat
Magisterstudenten Savannah med boken Mad studies.
Savannah Rosén jobbar som kurator och är just nu i slutskedet på sin magisteruppsats.

Savannah Rosén

Studerat: Kandidat i beteendevetenskap, med en fil.kand i psykologi en i estetik . Vidareutbildning i psykoterapi med en relationell inriktning. 

Arbetar: Kurator på en krismottagning.

Gör nu: Läser kurser på avancerad nivå inom socialt arbete och skriver uppsats för att ta en magisterexamen.