Göteborgs universitet

Kirurgi

Välkommen till ämnesområdet kirurgi som är en sammanhållande universitetslänk för de två kirurgenheterna inom Sahlgrenska universitetssjukhuset; Sahlgrenska och Östra

Kontaktuppgifter

Avdelningen för kirurgi
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Leveransadress: Blå Stråket 5, våning 5
Besöksadress: Blå Stråket 5, våning 3, SU/Sahlgrenska, 413 45 Göteborg

Ämnesföreträdare: Eva Angenete

Här bedrivs forsknings- och undervisningsverksamhet vid de två enheterna och är en del av institutionen för kliniska vetenskaper

Forskningen vid avdelningen är mångfacetterad och många gånger translationell. Den innefattar alla områden inom kirurgi såsom mag-tarm-, cancer-, endokrin-, kärl- och leversjukdomar liksom transplantation av njurar och lever. Flera av våra medarbetare ligger i forskningsfronten både nationellt och internationellt. Resultaten presenteras regelbundet på olika nationella- och internationella möten.

Forskning inom kirurgi

Disputationer under 2020-2021

Inom ämnet kirurgi har följande avhandlingar försvarats under 2020 och 2021