Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Forskare vid mikroskopet
Länkstig

Akut- och gastrokirurgisk forskning

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projekttid
1970 - pågående
Projektägare
Institutionen för kliniska vetenskaper

Kort beskrivning

Vid enheten arbetar sjuksköterskor, forskare och läkare tillsammans med sjukvårdsnära translationell forskning kring pankreas, esofagus/ventrikel, akut kirurgi och metabol kirurgi. Enheten driver både akademiska studier och uppdragsstudier. Här genomförs olika typer av forskning; allt från prospektiv uppföljning av drygt niohundra patienter till forskning på cellnivå. Vi har många olika samarbetspartners, både regionala, nationella och internationella samt inom Sahlgrenska Universitetssjukhusets olika verksamheter.

Forskningsområden

Följande forskningsgrupper finns; Pankreas, Esofagus/ventrikel, Nutrition och kirurgisk metabolism, Akut kirurgi och Metabol kirurgi

Pankreas

Våra studier kring pankreas och pankreascancer fokuserar på grundläggande sjukdomsmekanismer, tidig upptäckt, nya behandlingsmetoder, hälsorelaterad livskvalitet och renodlade behandlingsstudier.

Esofagus/ventrikel

Forskningen kring malignitet i esofagus/ventrikel fokuserar på att skapa ny kunskap om den enskilde patientens förutsättningar för behandling och hur behandling kan skräddarsys. Särskilt undersöks fysiologi, nya behandlingsmetoder och könsaspekter på behandlingsutfall. Vi studerar även olika operationsmetoder för benigna tillstånd, främst achalasi och diafragmabråck.

Nutrition och kirurgisk metabolism

Vi bedriver forskning med fokus på betydelsen av näringsstatus för läkning, sjukdomsutveckling och överlevnad. Särskilt undersöks fysiologiska mekanismer i relation till näringstillförsel med betydelse för återhämtning.

Akut kirurgi

Den akutkirurgiska verksamheten bedriver bl.a. studier kring kirurgiska/icke kirurgiska behandlingsalternativ.

Metabol kirurgi

Huvudmål är att förstå mekanismer för uppkomst av sjukdomar och effekterna av kirurgisk behandling av fetma. Exempel på detta är BASUN-studien.

Gastlab

Forskningsverksamheten ”Gastlab” etablerades redan i slutet på 1960-talet av Lars Olbe och medarbetare vid dåvarande Kirurgiska kliniken/Institutionen II vid Sahlgrenska. Man ville bearbeta dåtidens kirurgiska problemområden, framförallt kroniska magsår och reglering av magsäckens syraproduktion.