Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Surgical Oncology Laboratory SOL

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kliniska vetenskaper

Kort beskrivning

Surgical Oncology Laboratory (SOL) bedriver en internationell translationell forskning kring kolorektal cancer (tjocktarms- och ändtarmscancer) med den kliniska kirurgin som forskningsplattform. Detta innebär en forskning som har konkreta sjukdomar och deras problematik som grund till sina laboratoriebaserade studier.

Vår forskning är framför allt centrerad på att finna mekanismer för att optimera den onkologiska behandlingen (tumörbehandlingen) av patienter med kolorektal cancer.

Laboratoriet har sedan mer än 30 år bedrivit forskning kring ett av de vanligaste läkemedlen vid cancerbehandling; 5-Fluorouracil ( 5-FU).  SOL har utvecklat internationellt erkända metoder för att analysera 5-FU och folatmetabolism både i vävnad och i blod.
 
Sedan 1999 finns i anslutning till SOL en klinisk databas där såväl tumörvävnad, som blodprov från över 4500 patienter finns samlade. Genom att vi har tillgång till fullständiga kliniska data om patienterna har vi stora möjligheter att bedriva forskningsstudier som fokuserar på kliniska och konkreta effekter för patienten vid kirurgisk och onkologisk behandling.

Metoder

Vi har tillgång till följande metoder och instrument

 • Kvantifiering av genexpression med real-tids PCR (Applied Biosystems)
 • Fragmentanalys med kapillärelektrofores (QIAxcel Advanced System)
 • Detektion av uracil och dihydrouracil med HPLC (Waters)
 • Detektion av folater och andra metaboliter med LC-MS/MS (Waters)
 • Analys av DNA-metylering med Pyrosequencing (PyroMark Q24)
 • DNA-sekvensering och genotypning (PyroMark Q24)
 • FISH-analys med fluorescensmikroskopi (Applied Imaging)
 • Odling av cellinjer och primära cellkulturer

Historik

Bild

Surgical Oncology Laboratory SOL har sin bakgrund i forskning som utfördes på laboratoriet för Hepatologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset. I samband med att Östra Sjukhuset byggdes flyttades laboratoriet och bytte namn till Kirurg-onkologiska laboratoriet och är sedan 1997 lokaliserat cirka 50 meter från operation  på Centralkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset - Östra.

Surgical Oncology Laboratory SOL har sin bakgrund i forskning som utfördes på laboratoriet för Hepatologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset. I samband med att Östra Sjukhuset byggdes flyttades laboratoriet och bytte namn till Kirurg-onkologiska laboratoriet och är sedan 1997 lokaliserat cirka 50 meter från operation  på Centralkliniken på Sahlgrenska universitetssjukhuset - Östra.

1997 började den kolorektala cancerkirurgin samt den kolorektala onkologiska kompetensen centraliseras till Sahlgrenska universitetssjukhuset, som nu är en av landets största kolorektala enheter. Genom vår strategiska placering, med fysisk närhet till operation, mottagning och avdelningar har vi möjlighet att genom välutarbetad logistik bedriva såväl kliniska kirurgiska och onkologiska studier som grundforskning.

SOL har haft kontinuerliga anslag från Cancerfonden sedan 1977 och varit hemvist för många doktorander såväl läkare, biokemister som sjuksköterskor/stomiterapeuter.

Internationella samarbeten

Inom ramen för EORTC European Organisation for Research and Treatment of Cancer, som är ett ledande forskningsnätverk i Europa är vi som enda enhet i Sverige medlemmar i SPECTAcolor; Screening Platform of the EORTC for Clinical Trials in Advanced colorectal cancer.

Nätverket består av 32 institutioner i 9 länder och syftar till att erbjuda patienter med avancerad kolorektal cancer möjlighet att sända in vävnadsmaterial och kliniska data till en europeisk uppdaterad databas för att undersöka om patienten utifrån sin personliga tumörprofil kan ingå i pågående europeiska läkemedelsstudier. Genom detta skapas förutsättningar för att kunna driva skräddarsydda kliniska studier med tillräckligt patientunderlag inom en rimlig tid.

 • OncoSafe - International network to secure anticancer drug treatments through personalized approaches: Application to fluoropyrimidines
 • Nordic Biobank Network (NBN)
 • Nordic Biochemical Modulation Group
 • Microbiota studies
  - in collaboration with researches in Finland
 • Identification of predictive factors in colorectal cancer by genotyping
  - in collaboration with Oslo Cancer Cluster
 • Liquid biopsies studies
  - in collaboration with University of Århus and University of Vejle
 • NeoCol: http://ekstern.infonet.regionsyddanmark.dk/Files/Formularer/Upload/2014/04/Neocol protokol.pdf
 • Molecular characterization of colorectal cancer: A comparative study of patients in Sweden and Nepal
  - in collaboration with Tribhuvan University hospital Nepal
 • Study ISO-005: Phase I/II Modufolin® in Combination with 5-Fluorouracil Alone or Together with Oxaliplatin or Irinotecan in Colorectal Cancer
  - multicenter international study
 • A Phase III Study of Pembrolizumab (MK3475) vs. ( Chemotherapy in Microsatellite Instability-High (MSI-H) or Mismatch Repair Deficient (dMMR) Stage IV Colorectal Carcinoma (KEYNOTE-177) -
  - multicenter international study
 • Efficacy of a microarray-based 5-FU biomarker in a clinical colon cancer patient cohort
  - in collaboration with Medical Prognosis Institute Denmark.
 • Genetic Alterations, Diet and Microbiome as Determinants of Colorectal Carcinogenesis; a Case-Control Study in two populations in Sweden and Uganda
  - Collaboration with School of Biomedical Sciences, Makerere University College of Health Sciences, Kampala and Division of Surgical Oncology, Massachusetts General Hospital, Boston
SPECTAcolor

SPECTAcolor’s facilitates next generation cancer clinical trials. It's implemented across 21 clinical centers located in nine countries in Europe, and has recruited over 500 patients since its launch in September 2013

Labpersonal
Labmiljö

Medarbetare SOL

Professor Bengt Gustavsson har varit ansvarig för SOL (tidigare Kirurg onkologiska laboratoriet) sedan det etablerades på Östra sjukhuset 1979. Ackrediterad kolorektalkirurg, och har varit verksam både som verksamhetschef och divisionschef på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Efter avhandlingsarbetet som fokuserade på farmakokinetik och farmakodynamik av de fluorinerade pyrimidinerna startades ett samarbete med University of Southern California USA. Tillsammans med medarbetare till professor Charles Heidelberger som uppfann 5-Fluoruracil, har SOL utvecklat internationellt erkänd kunskap inom folatforskning vid kolorektal cancer.
Bengt har under åren varit drivande i att utveckla nätverk såväl nationellt som internationellt för kolorektal forskning samt varit involverad i utvecklandet av såväl läkemedel som medicintekniska produkter.

Dr Göran Carlsson MD, PhD, överläkare i kirurgi, disputerad i Lund 1982. Arbetat med kirurgi och cytostatikaterapi för kolorektalcancer sedan 1978, först i Lund och är sedan 1987 på Östra sjukhuset. Medverkat i stort antal läkemedelsprövningar rörande kolorektal cancer. Fram till 2010 varit medicinskt ansvarig för cytostatikamottagning på Östra sjukhuset. Efter att onkologiska kliniken tagit över ansvaret för cytostatikamottagningen arbetat som onkolog på heltid. Forskningsintresse: translationell forskning rörande adjuvant och palliativ behandling av kolorektal cancer.

Dr Elinor Bexe Lindskog MD, PhD, är specialistläkare i kirurgi vid kolorektalsektionen, Sahlgrenska Universitetssjukhus/ Östra. Disputerade 2014 på avhandlingen ”Experimental and population-based studies on colorectal cancer – Thymidine phosphorylase as a potential biomarker”. Forskar främst på prognostiska och prediktiva faktorer vid kolorektal cancer. Ansvarig klinisk prövare för läkemedelsstudier och kliniskt ansvarig för SPECTAcolor – EORTC Colorectal Cancer Screening Platform.

Dr David Ljungman är överläkare i kolorektal kirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra. Disputerade på kliniska och experimentella studier av bukspottkörtelcancer och nuvarande forskning involverar kirurgisk onkologi med fokus på kolorektalcancer hos unga och utveckling av metoder för globalkirurgisk datainsamling. Paul Farmer Global Surgery Research Fellow vid Harvard Medical School 2016-2018. Bengt Ihre Research Fellow 2018-2020.

Dr Helena Taflin MD. PhD, överläkare i kirurgi vid Transplantationscentrum/Sahlgrenska universitetssjukhuset. Disputerat 2014 på avhandlingen ” Folate metabolism in colorectal cancer”.
Forskar primärt på levermetastasering, framför allt från kolorektal cancer, samt folatmetabolism i samband med onkologisk behandling med fluorinerade pyrimidiner. 
Ansvarig prövare i flera läkemedelsstudier.

Docent Yvonne Wettergrenhar arbetat som forskare vid SOL sedan 1996. Hon har lång erfarenhet av projektledning och organisation och är vetenskaplig ledare av flera pågående forskningsprojekt. Hennes huvudsakliga intressen är studier av mikrobiotans påverkan på DNA-förändringar hos patienter med koloncancer och adenom, samt identifiering av prognostiska, prediktiva och toxicitetsmarkörer vid kolorektal cancer. Hon handleder masterstudenter, forskarstudenter och postdocs. Hon är medlem av Nordic Biobank Network (NBN) och det internationella ONCOSafe konsortiet samt är ledamot i etikprövningsnämnden i Göteborg.

Hillevi Björkqvist, leg sjuksköterska med specialistutbildning inom kirurgisk omvårdnad. Även utbildad inom klinisk prövning och har diplomerats i klinisk prövning. Arbetar som forskningssjuksköterska på verksamhetsområde kirurgi område Östra.

Jaqueline Flach, har en magisterexamen i molekylärbiologi och har jobbat på SOL sedan 2001 som laboratorieassistent. Jobbar med tekniker som real-tids PCR, pyrosekvensering och laser-assisterad mikrodissektion

Ann-Louise Helminen, forskningssjuksköterska, specialistsjuksköterska inom kirurgisk omvårdnad och har även gått utbildningar inom GCP. Arbetar med kliniska läkemedelsprövningar och akademiska studier.

Lena Munro, leg. sjuksköterska med vidareutbildning inom onkologi. GCP utbildning. Arbetar som forskningssjuksköterska och har stor erfarenhet av kliniska läkemedelsprövningar och akademiska studier. Ansvarar för att söka fram data till den kliniska databasen.

Elisabeth Odin, forsknings lab.ass, biokemist och har under mer än 30 år fokuserat på forskning om folatmetabolismen och verkningsmekanismer av fluorerade pyrimidiner. Hon har bl.a. utvecklat metoder för att med hjälp av LC-MS/MS bestämma plasma och vävnadskoncentrationer av folater och andra metaboliter som har betydelse vid behandling av patienter med kolorektal cancer.

Marianne Åkerström, anställd på Göteborgs Universitet oktober 1979 och kom till SOL april 1999. Kandidatexamen i kemi och arbetar som laboratorieassistent bl.a. med att preparera g-DNA, analysera plasma, saliv och urin på HPLC och ta hand om inkommande prover från operationer, studier och utifrån. Sköter också registreringen och uppmärkningen av prover till biobanken och registrerar alla uppgifter i vår kliniska databas.