Göteborgs universitet
Länkstig

Vår forskarutbildning

Institutionen för kliniska vetenskaper har cirka 400 forskarstuderande och ett stort antal avhandlingar (ca 40) försvaras varje år

Många av våra forskarstuderande är externanställda och har en anknytning till sjukvården och där bedrivs patientnära forskning. Nedan hittar du information både till dig som vill forska hos oss och även till dig som redan är doktorand

Studierektorer vid institutionen för kliniska vetenskaper

Studierektorer för forskarutbildningen inom institutionen för kliniska vetenskaper är för respektive sektion

Sektion 1 – Lars Kölby
ämnen: kirurgi, plastikkirurgi och handkirurgi

Sektion 2 - Peter Bernhardt
ämnen: dermatolo​gi och venereologi, onkologi, medicinsk strålningsvetenskap, radiologi och urologi

Sektion 3 Margarita Trobos
ämnen: anestesiologi och intensivvård, biomaterialvetenskap, handkirurgi, ortopedi och öron- näs-hals

Sektion 4 -  Olov Ekwall
ämnen: obstetrik och gynekologi, pediatrik och barnkirurgi