Göteborgs universitet
Länkstig

Vår forskarutbildning

Institutionen för kliniska vetenskaper har cirka 300 forskarstuderande och ett stort antal avhandlingar försvaras varje år

De flesta av våra forskarstuderande är externanställda och majoriteten har en anknytning till sjukvården där man bedriver patientnära forskning. Bland de ämnen som disputeras på finns t ex , kirurgi, ortopedi, handkirurgi, pediatrik, obstetrik och gynekologi, medicinsk strålvetenskap, radiologi och bildhantering med flera.

Studierektorer vid institutionen för kliniska vetenskaper

Studierektorer för forskarutbildningen inom institutionen för kliniska vetenskaper är för respektive sektion

Sektion 1 – Lars Kölby
ämnen: kirurgi, plastikkirurgi och handkirurgi

Sektion 2 - Peter Bernhardt
ämnen: dermatolo​gi och venereologi, onkologi, medicinsk strålningsvetenskap, radiologi och urologi

Sektion 3 Margarita Trobos
ämnen: anestesiologi och intensivvård, biomaterialvetenskap, handkirurgi, ortopedi och öron- näs-hals

Sektion 4 -  Olov Ekwall
ämnen: obstetrik och gynekologi, pediatrik och barnkirurgi