Göteborgs universitet

Institutionen för kliniska vetenskaper

Bild
Sahlgrenska
Länkstig

Välkommen till Institutionen för kliniska vetenskaper! Här bedrivs forskning och utbildning som sätter människans hälsa och livskvalitet i fokus.

Vi representerar 16 olika ämnes- och forskningsområden. Genom ett berikande samarbete med sjukvården och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har vi utvecklat samprojekt och mötesplatser som gynnar både vården och forskningen.

Med våra engagerade medarbetare, forskare, drygt 300 doktorander och studenter har Institutionen för kliniska vetenskaper med åren byggt upp en internationell profil. Vi ansvarar för grundutbildningen på Läkarprogrammets termin 8,9 och 11 och Sjukhusfysiker-programmets termin 5-10, samt spetskompetensutbildningar med en allt större global förankring.

Aktuella disputationer

Här presenterar vi aktuella avhandlingar i poplulärvetenskapliga texter.