Hoppa till huvudinnehåll
Göteborgs universitet

Ämnesområden

Institutionen för kliniska vetenskaper bedriver forskning och utbildning inom 16 olika ämnesområden. Varje område företräds av en ämnesföreträdare och information om ämnesområdet och kontaktuppgifter finns under respektive länk.

Ämnesföreträdaren har en rådgivande, strategisk och kvalitetsmässigt viktig funktion och bevakar och utvecklar ämnet i dialog med programföreträdare och utbildningsansvariga, och har en samordnande funktion för lärare inom området. Ämnesföreträdaren medverkar vid rekrytering av lärare inom ämnet, samt är rådgivande för strategiska rekryteringar och speciella satsningar för ämnets utveckling vid Sahlgrenska akademin.

Ämnesföreträdarna har ett mandat på sex år. Nedan är en förteckning över de ämnesföreträdare som finns inom institutionen:

Ämne Ämnesföreträdare
Anestesiologi och intensivvård Bengt Nellgård
Barnkirurgi Kate Abrahamsson
Biomaterial Peter Thomsen
Dermatologi och venereologi John Paoli
Handkirurgi Anders Björkman
Kirurgi Eva Angenete
Medicinsk strålvetenskap Eva Forsell
Obstetrik och gynekologi Mats Brännström
Onkologi Lars Ny
Ortopedi Ola Rolfson
Oto-rhino-laryngologi Caterina Finizia
Pediatrik Jovanna Dahlgren
Plastikkirurgi Anna Elander
Radiologi och bildhantering Åse Johnsson
Transplantationskirurgi Per Lindnér
Urologi
Jonas Hugosson