Göteborgs universitet
Bild
En genrebild på jordgloben och ett stetoskop

Våra forskare i media

Här har vi samlat länkar till artiklar och inslag, när forskare från institutionen medverkar i media

2024

Giftexpert om dödsfall på Northvolt: ”Det är förbryllande”
[2024-07-08] De tre män som avlidit efter arbetspass på Northvolt i Skellefteå, har obducerats i samband med dödsfallsutredningarna. Men enligt tidningen Dagens Arbete så har man då inte tittat efter de giftiga ämnen som Northvolt hanterar i sina processer i batteritillverkningen.

Kai Knudsen, överläkare och giftexpert vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och forskare vid Institutionen för kliniska vetenskaper menar att det bör finnas spår att analysera - för dödsfallen är ju ännu oförklarliga.  Lyssna här på P4 Gävleborg

Här är nya algoritmen som upptäcker hudcancer lättare
[2024-07-08] Ett nytt digitalt verktyg gör det nu lättare att upptäcka allvarlig hudcancer. I stället för att opereras flera gånger kan fler patienter nu få rätt behandling direkt.
– Den första behandlingen ska vara den rätta behandlingen, säger Hannah Ceder, specialistläkare och doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper. Se inslaget på SVT play här

Efterlyser mer forskning om tatueringar och cancer
[2024-06-17] Nyheten från Lunds universitet om att tatueringar kan öka risken för cancerformen lymfom har uppmärksammats stort i medier över hela världen. Men rapporteringen har också kritiserats för att dra för stora växlar på osäkra resultat.
Forskning & Framtid frågar Ola Bratt, professor i klinisk cancerepidemiologi vid Göteborgs universitet, som inte varit involverad i studien. Läs artikeln

Målinriktad cancerbehandling med kroppens eget postsystem
[2024-06-10] Framtidens cancerbehandlingar kan bli mer målsökande. Forskare vid Karolinska Institutet har i en ny studie fått lovande resultat på möss där forskarna har använt sig av kroppens extracellulära vesiklar. Det är bubblor som ibland kallas för kroppens flaskpost.
Roger Olofsson Bagge, professor i cancerkirurgi vid Institutionen för kliniska vetenskaper, berättar i Sveriges radio att vesiklarna är ett mycket intressant forskningsområde. Lyssna här

Larm om att allt fler läkarstudenter kräver individanpassning av utbildningen
[2024-04-23] Ska en läkarstudent kunna slippa vissa moment i sin läkarutbildning på grund av moraliska, religiösa eller andra övertygelser? 

Hör bland annat Sam Polesie, överläkare i hud- och könssjukvård och lärare på läkarprogrammet vid Göteborgs universitet Lyssna på hela inslaget på SR Ett

Forskarens kritik mot nya könslagen: Behövs mer fakta
[2024-04-17] Förslaget om en ny könstillhörighetslag möter kritik från forskarhåll. Jovanna Dahlgren, professor i pediatrisk endokrinologi, menar att riksdagen bör säga nej till förslaget.
– Jag hoppas man bordlägger förslaget tills man har mer fakta på bordet, säger hon. Se hela inslaget på SVT Play här

Cancersymtomen du som man ska ta på allvar
[2024-04-09] Fler män än kvinnor drabbas av cancer i Sverige – trots att kvinnorna i regel lever längre. Om du är man finns det vissa cancersymtom du behöver ha extra koll på. Aftonbladet har intervjuat Ola Bratt, professor hos oss. Läs mer här (låst artikel)

Fler män kommer få prostatacancer
[2024-04-06] Enligt en rapport i The Lancet kommer dubbelt så många män drabbas av prostatacancer år 2040. Ola Bratt, professor i urologi och klinisk cancerepidemiologi, som intervjuas av P4 Göteborg och SVD, förklarar att det är en bieffekt av att män lever allt längre. Lyssna här

Ny forskning – ökad barnfetma var pandemieffekt
[2024-03-25] En av institutionens forskare, Anton Holmgren (pediatrik), deltog i SVT:s morgonstudio den 25 mars. 35 minuter in i sändningen kan man följa intervjun.
Här finns även ett kort nyhetsinslag med intervjun av Anton Holmgren

Långa väntetider för IVF-behandling 
Ian Milsom, professor i obstetrik och gynekologi, medverkar i en artikel i Bohuslänningen om långa väntetider för IVF-behandling i regionen, något som gör att par riskerar att inte få chans till behandling innan kvinnan passerat regionens åldersgräns. Han är kritisk till bristen på resurser som gör att par som skulle kunnat hjälpas till föräldraskap inte får vård i tid. Läs artikeln här

2023

"Prostatascreening krävs för att hitta cancer i tid"
Vetenskapsradion På djupet 7 februari 2023 | "Ska man ha chansen att bota prostatacancer så måste man hitta den innan symptomen kommer - och då är det screening som gäller, säger professor Jonas Hugosson, som lett en studie på ny metodik för organiserad testning." Med i sändningen är även Ola Bratt, professor i klinisk cancerepidemiologi och Rebecka Arnsrud Godtman, docent i urologi.

2022

Mer fetma hos 3- och 4-åringar under pandemin
Anton Holmgren är barnläkare som forskar inom pediatrik vid institutionen för kliniska vetenskaper, hans pressmeddelande uppmärksammades brett i media. Nedan följer några exempel:

Magmedicinen som blev 90-talets största blockbuster
Life Science Sweden 29 november 2022 | Magsårsmedicinen Losec blev en av Astras allra största framgångar någonsin. Men det var till att börja med ingen given succé. Tvärtom. Det låg decenniers arbete bakom läkemedlet och flera gånger såg det ut som att det inte skulle bli något av det som kallades för gastrinprojektet. Professor Lars Fändriks och ytterligare forskare berättar hur det hela startade. Läs mer även på Losec och "Gastlab"

Forskarens oro: Inflationen kan sänka det redan låga barnafödandet
P4 Göteborg 30 oktober 2022 | De redan låga barnafödandet kan bli ännu lägre på grund av de sämre tiderna, men också för att det är svårare att bli gravid ju längre man väntar. Trenden håller i sig, färre blivande mammor är inskrivna inom mödravården enligt siffror från Västra Götalandsregionen. Ingela Lindh, barnmorska, forskare och enhetschef för barnmorskemottagningarna i Västra Göteborg är orolig.

Efter genombrottet blev äggstockar min grej
Cancerfonden 26 september 2022 |
Misslyckade experiment tidigt i karriären fick henne att misströsta. Men rejäla doser envishet och nyfikenhet har gjort att professor Karin Sundfeldt aldrig tröttnat på att lära sig mer om äggstockscancer. Karin berättar i en längre intervju för Cancerfonden - Att forska handlar för mig i första hand om ett idogt arbete i den grå vardagen, att man steg för steg lägger någon ytterligare pusselbit till vetenskapen.

Könssjukdomarna nästan alla har - men inte vet om
GöteborgsPosten/låst artikel, 26 september 2022 | Visste du att bara hälften av alla som testar positivt för klamydia har symtom? En stor del av Sveriges befolkning bär på sexuellt överförbara virus - utan att veta om det. Bland annat Ian Milsom, senior forskare vid institutionen intervjuas.  - Den sexuella friheten ökade i befolkningen och gonorré spreds snabbt. Kampanjen var till för att minska smittspridningen genom att uppmuntra folket till att testa sig och använda kondom, säger han.

Möjlig förklaring till varför vissa spädbarn plötsligt dör
Dagens Nyheter / låst artikel, 14 Maj 2022 | Forskare vid The Children's Hospital Westmead i Sydney, Australien, tror sig ha hittat en förklaring till varför till synes fullt friska spädbarn plötsligt dör i sömnen. Nivåerna av ett visst enzym tycks ha en avgörande betydelse. Göran Wennergren, senior professor i barnmedicin och med stor kunskap inom plötslig spädbarnsdöd, uttalar sig;
- Det är en intressant studie, eftersom det finns en hypotes om den här mekanismen; att de här barnen inte reagerar när syrehalten sjunker. Om nivån av det här enzymet är lägre, så skulle det leda till en lägre aktivitet av acetylkolin, vilket i sin tur skulle kunna resultera i att de här barnen inte vaknar upp, utan dör i stället, säger Göran Wennergren.

Därför är det viktigt att kunna kissa regelbundet
Kommunalarbetaren 20 april 2022 | Det är viktigt att kissa när man behöver och inte vänta för länge. Ian Milsom, senior forskare vid institutionen, tar upp riskerna med att inte få gå och kissa när man behöver på arbetstid, eller för den delen byta mensskydd när man behöver.

Läkaren Jonas berättar inifrån Ukraina: "Möter förstörda liv"
Radio P4 29 mars 2022 | Mitt under brinnande krig bestämde sig Göteborgsläkaren Jonas Zimmerman för att ta tjänstledigt och åka ner till Ukraina för att hjälpa befolkningen som flyr för sina liv. De senaste veckorna har han arbetat på en klinik i Krakovetz vid gränsövergången till Polen. I inslaget berättar han om vad han möts av. Jonas Zimmerman är doktorand vid institutionen.

»De medicinska problemen är enkla – det är det humanitära som fastnar«
Läkartidningen 29 mars 2022 | Sedan snart två veckor tillbaka vårdar läkaren Jonas Zimmerman flyktingar i tältmottagningar vid den ukrainska gränsen. Den medicinska nöden är inte det som är svårast att hantera. »Blicken som en ung höggravid kvinna gav sin man innan han var tvungen att vända tillbaka – sådana saker tycker jag är värst«, säger han. Jonas Zimmerman är doktorand vid institutionen.

Överdödlighet ett svagt mått på pandemins effekter
Dagens Nyheter 20 mars 2022 | Enligt överdödlighetsstatistiken klarade sig Sverige bra under spanska sjukan, trots att så inte var fallet. Detsamma gäller coronapandemins effekter. Verkligheten ger en mer korrekt bild än överdödligheten. Faktum kvarstår att det gick betydligt värre för Sverige än för våra nordiska grannländer. Detta lyfter Ola Stenqvist, docent i anestesi- och intensivvård, i en debattartikel i DN.

20-åringars risk för hjärt- och kärlsjukdomar ökar om de hade högt BMI som barn
GöteborgsPosten/låst artikel, 13 mars 2022 | Detta är en tickande bomb som inte briserat än, säger Staffan Mårild, barnläkare och docent i pediatrik vid Sahlgrenska akademin. Han Staffan poängterar att åtgärder behöver riktas till alla barn, inte endast till dem med övervikt och fetma och han delar upp ansvaret på samhället, förskolan, skolan och familjen. På samhällsnivå ser han inte minst den brittiska sockerskatten riktad till företag som ett framgångsrecept. Läs hela artikeln

Sex av tio kvinnor drabbas av urinläckage, visar ny undersökning
GöteborgsPosten/låst artikel, 8 mars 2022 | Två läkare och forskare, Helena Hognert och Maria Gyhagen,  vid vår institution berättar om urinläckage hos kvinnor och de behandlingar som oftast hjälper kvinnorna tillbaka till ett mer normalt liv utan läckaget. Rossana Dinamarca berättar också hur hon hade det, varför hon som så många andra dröjde med att söka hjälp och hur operationen hjälpte henne.

”Prioritera att hitta svårt sjuka barn i tid”
Dagens Medicin/28 februari 2022 | Spinal muskelatrofi bör ingå i nyföddhetsscreeningen, så att behandlingen kan påbörjas tidigt, anser debattörerna Sara Almroth, Mar Tulinius och Tobias Bäckström. Dom menar att det tar för lång tid för Socialstyrelsen att utvärdera vilka nya sjukdomar som ska ingå i nyföddhetsscreeningen. Det grusar livsmöjligheterna för barn som föds med sällsynta och allvarliga sjukdomar. Mar Tulinius är senior forskare vid ämnesområdet pediatrik vid institutionen.

Sida ökar humanitärt stöd till Ukraina
Dagens Nyheter/26 februari 2022 |I en artikel i DN berättar bland annat Amir Khorram-Manesh docent i kirurgi med inriktning mot katastrofmedicin och trauma, om sina tankar och farhågor kring kriget i Ukraina. – Vid ett militärt angrepp är samhällets infrastruktur en viktig måltavla och där ingår sjukvården, menar han. I väpnade konflikter har det också blivit vanligare med direkta attacker mot exempelvis sjukhus.

Om kriget i Ukraina och katastrofmedicinska övningar (inslaget kommer 36 min - 42 min i programmet)
Studio Ett/24 februari 2022 | Amir Khorram-Manesh berättar hur han och andra från VGR, under bl.a 2015, varit nere i Ukraina och utbildat Ukrainare i katastrofmedicin och beredskapsfrågor. Han har även varit i Ukraina som medicinskt ansvarig flera gånger. En stor grupp Ukrainska läkare, sjuksköterskor, räddningstjänst personal och militärer har också varit här på olika utbildningar och kurser och man även startat en masterutbildning i Kharkiv samt förstärkningskurser i Kiev. Amir Khorram-Manesh är docent i kirurgi med inriktning mot katastrofmedicin och trauma

Allt vanligare att bli förälder senare i livet
Borås Tidning /låst artikel, 20 februari 2022 | En högre andel än tidigare är över 40 år. - Barnafödandet stiger i åldrarna och i kombination med det ser vi också att färre barn föds, vilket naturligtvis beror på att det är svårare att bli gravid när man är lite äldre. Man kanske hinner skaffa första och andra barnet, men det kanske inte är lika många som skaffar ett tredje barn. Ingela Lindh intervjuas, hon är barnmorska och forskare inom obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin är ansvarig för en ny nordisk studie. Studien visar att fler förstföderskor söker hjälp på fertilitetskliniker och att den assisterade befruktningen har dubblats i Sverige de senaste tio åren.

Problemet: Män kollar prostatan för sent
GöteborgsPosten, 19 februari 2022 |Ola Bratt, professor i kliniska cancer epidemiologi, intervjuas om organiserad prostatacancertestning (OPT) och om Regionala cancercentrum i samverkan (RCC) som fått i uppdrag att stödja regionerna i arbetet med denna testning. – Syftet med OPT är inte att fler ska testa sig, utan att alla ska få samma information om PSA-testning, att effektivisera testningen för dem som väljer att testa sig och att öka våra kunskaper om prostatacancer-screening, säger Ola Bratt. (Artikeln skriven av TT, publicerad även i bl.a SvD)

6 symtom som kan vara prostatacancer
Aftonbladet Plus/låst artikel, 26 januari 2022 |Ola Bratt, professor i kliniska cancer epidemiologi, intervjuas i en längre artikel om tidiga tecken på prostatacancer PC. Han berättar även om pågående forskning kring ett effektivt screeningprogram för PC.

Aborterna ökar bland svenska kvinnor över 40 år
GöteborgsPosten/låst artikel, 24 januari 2022 | Kvinnor som gör abort efter 40 är tre gånger högre i Sverige än i Danmark och Norge. Det visar en studie med 1,5 miljoner kvinnor. Samtidigt ökar antalet 40-plussare som söker hjälp för att bli just gravida. Ingela Lindh intervjuas, hon är barnmorska och forskare inom obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin är ansvarig för studien.

Stor studie: Allt fler föder barn efter 40
Dagens Nyheter, 12 januari 2022 |Fler kvinnor i Sverige, Norge och Danmark föder barn när de är 40 år eller äldre, enligt en ny forskningsrapport från Sahlgrenska akademin i Göteborg. Studien, som omfattar 1,5 miljoner kvinnor per år under en tioårsperiod, visar samtidigt att andelen assisterade befruktningar har fördubblats bland kvinnor i gruppen 40–49 år. Ingela Lindh intervjuas, hon är barnmorska och forskare inom obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin är ansvarig för studien.

Hjärttransplantation från gris till människa
Studio Ett Göteborg, 11 januari 2022 | I Studio Ett intervjuas transplantationskirurgen och professorn Michael Olausson om den hjärttransplantation som nyligen ägde rum i USA, där en man fick ett genmodifierat grishjärta inopererat. I intervjun medverkar också SR's vetenskapskommentator Ulrika Björkstén om de etiska aspekterna och Ann-Christin Andersson från Karlskrona som tidigare fått ett nytt hjärta inopererat. Inslaget börjar 00:57-05:03 fortsätter sedan fram till 15:15.

Immunterapi hjälpte cancersjuke Kent: "På några veckor"
Sveriges Radio P4 Göteborg, 1 januari 2022 | I P4 intervjuas Lars Ny (läkare) och Kent Persson (patient) om immunterapi, en behandling som gett nytt hopp till patienter med svår och avancerad cancer. I år fyller behandlingsmetoden tio år. (Inslaget sändes även i P4 Sjuhärad 2 januari)

2021

Vad är egentligen immunterapi - Lars Ny berättar
Fråga doktorn i SVT,  13  december 2021 | I Fråga doktorn möter vi onkologen Lars Ny, han förklarar vad immunterapi egentligen är och hur det kan hjälpa cancerpatienter. Berättar gör också Kent Persson, en av hans patienter som drabbades av cancer i flera organ, men räddades till livet. Inslaget kommer från 06:26-14:30

Tumörer bildar nya blodkärl genom delning
Forskning och Framsteg, 21 oktober 2021 | Precis som våra organ behöver tumörer syre och näring, som de får tillgång till via blodomloppet. Tumören kan då växa genom att bilda blodkärl via förgreningar, men även genom att dela originalkärlen på längden, visar svenska forskare. 

En anledning kan vara att tumörer också kan skapa nya kärl genom att dela befintliga kärl på längden (se faktaruta). Det har Max Levin, forskare vid Göteborgs universitet och onkolog vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, kunnat visa tillsammans med sina kollegor.

Det avgör vem som blir längst av dig och dina syskon
GöteborgsPosten/låst artikel, 18 oktober 2021 | Vad är det egentligen som avgör vem av syskonen som blir längst? Internet kryllar av motsägande svar. Äldst är kortast, yngst är längst. Vad är egentligen sant? - Sämre mat och mindre kärlek gör att man växer sämre, säger forskaren och barnläkaren Anton Holmgren. De flesta vet nog att föräldrarnas gener spelar en avgörande roll för hur långa barnen blir - men det hela är mycket mer komplicerat än så, menar han.

Svensk studie: Fetma ökar risk att dö i covid med 50 procent
GöteborgsPosten/låst artikel, 18 oktober 2021 | Det är känt att fetma ökar risken för att behöva intensivvård eller dö i covid-19, men inte exakt hur mycket. En ny studie från Göteborgs universitet ger svar. Har du ett BMI över 30 ökar risken för att dö med 50 procent.
- Slår man samman risken för att dö eller behöva vård över 14 dagar så ökar den i stället med 100 procent vid ett BMI på över 35, säger Jenny Kindblom, en av författarna bakom studien. Lovisa Sjögren, forskare på Sahlgrenska akademin och barnläkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Hallands sjukhus Halmstad, är studiens förstaförfattare.

Allvarlig fetma fördubblar risken att dö i Covid-19 enligt svensk studie
Sveriges Radion studio ett, 14 oktober 2021 | Ett BMI över 35 fördubblar risken att dö eller behöva vårdtid över två veckor i Covid -19. Det visar den första svenska studien som bygger på data från 1 649 ovaccinerade patienter från intensivvårdsavdelningar landet runt under pandemins första våg. Lisa Sjögren är försteförfattare.

Från labb till långtidsöverlevnad - immunterapin fyller 10 år
Sveriges Radion studio ett, 1 oktober 2021 | Den 4 oktober samlas kända internationella och svenska experter för att tala om det som gett nytt hopp till patienter med svår och avancerad cancer. Hör Lars Ny, överläkare ansvarig för onkologens prövningsenhet på Sahlgrenska universitetssjukhuset och lektor i immunonkologi vid Göteborgs universitet, som är en av pionjärerna och Kent Persson, som idag är frisk efter behandling med immunterapi.

Överläkarens larm – utrikesfödda hamnar på IVA: "Vi måste nå ut"
Sveriges Radion P4, 30 augusti, 2021 | De allra flesta som nu får IVA-vård för covid-19 är utrikesfödda och ovaccinerade, säger överläkare Kai Knudsen på Sahlgrenskas intensivvårdsavdelning. Han är även universitetslektor och forskare vid ämnesområdet för anestesiologi och intensivvård.

Professor: Låt även 12-åringar få coronavaccin
Göteborgs-Posten, 17 augusti, 2021 | Flera länder har påbörjat vaccinering av 12-15-åringar mot covid-19, däribland Finland och Danmark. Sverige väljer dock att avvakta, något som Anders Fasth, seniorforskare inom pediatrik vid institutionen för kliniska vetenskaper, vänder sig emot.

Idrottsläkaren: ”Det kan ha räddat livet på Eriksen”
Göteborgs Posten, 12 juni 2021 | Danmarks Christian Eriksen är vid medvetande. Han är det efter behandling med hjärtstartare på planen.
– Att alla agerade så snabbt kan ha räddat livet på honom, säger Jón Karlsson, professor och IFK Göteborgs läkare. (Jón Karlsson är professor i ortopedi med inriktning mot idrottstraumatologi och senior forskare vid ämnesområdet för ortopedi)

Tunga bevis för nytta med omtalad prostatabehandling
Dagens medicin, 3 juni 2021 | Hårt behandlade patienter med spridd prostatacancer fick i median fyra månaders extra överlevnad efter målriktad behandling med radioaktivt lutetium, enligt en ny studie. (Ola Bratt professor i klinisk cancerepidemiologi, kommenterar resultaten)

Tarmfloran efter kejsarsnitt kommer i kapp
Aftonbladet, 20 maj, 2021 |Det dröjer mer än fem år innan tarmfloran hos barn har blivit lik den hos vuxna, visar en svensk studie som också ger nya besked om inverkan av kejsarsnitt.
(Det är visserligen Fredrik Bäckhed som intervjuas, men flera av våra forskare är delaktiga i denna spännande forskningen, se länk till den vetenskapliga artikeln Developmental trajectory of the healthy human gut microbiota during the first 5 years of life )

Professor: Barn tjänar på att vaccinera sig
Aftonbladet, 12 maj, 2021 |Det finns mycket att vinna på att vaccinera barn mot covid-19, även för barnen själva. Det anser Anders Fasth, senior professor i pediatrisk immunologi.

Patienter berättar: ”Jag hade nog ätit ihjäl mig utan operation

Vårdfokus, 10 maj, 2021 |Det är starka berättelser som kommer fram när patienter intervjuats om sina liv efter att de genomgått fetmakirurgi. Omvårdnadsforskaren My Engström har följt dem i mer än tio år.

Studie: BMI över 23 ökar risk för allvarlig covid-19

Svenska dagbladet, 5 maj, 2021 |Risken att drabbas av allvarlig covid-19 ökar redan i det övre spannet av normalvikt, visar en ny brittisk studie. Man ska vara medveten om att det finns en ökad risk, men man ska inte vara orolig, säger överläkare Per Svensson. (...) Kai Knudsen, överläkare på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, blev inte heller överraskad när han såg studien. Han menar att det stämmer väl överens med hur det ser ut på iva-avdelningen där han jobbar.

Nya läkemedel mot prostatacancer får subvention

Dagens Medicin, 4 maj 2021 |Två förmånsbeslut från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, öppnar nu för att runt 500 män årligen kan få bättre hormonbehandling mot sin framskridna prostatacancer. (Ola Bratt professor i klinisk cancerepidemiologi intervjuad)

Prostatamedel in i förmånssystemet

Aftonbladet, 4 maj, 2021 |Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV) har beslutat att subventionera två hormonbehandlingar för män med framskriden prostatacancer. På så sätt kan runt 500 män varje år få en bättre behandling för sin sjukdom. (Ola Bratt professor i klinisk cancerepidemiologi intervjuad)

Du använder antagligen alldeles för lite solkräm

Göteborgs-Posten, 22 april, 2021 | Efter vintern är huden som mest känslig för solen – vilket bland annat bidrar till en kraftig ökning av solbrända öron på hudklinikerna. Dessutom använder de flesta alldeles för lite solkräm.  (Hudläkarna Marta Laskowski och Lykke Barck intervjuas.) (Prenumeranter)

Hudläkarpodden

Hudläkarna Lykke Barck och Marta Laskowski har startat en podd tillsammans.
Det bjuds på ett allmänbildande och matnyttigt smörgåsbord om allt mellan himmel och jord som rör hud, hår, naglar och könssjukdomar! Lyssna på podden.