Länkstig

Grupp Jonas Nilsson

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kliniska vetenskaper

Kort beskrivning

Forskning om PDX-musmodeller och immunterapi av melanom.

Sammanfattning av forskning

Vår forskning söker att identifiera biomarkörer i respons till nya riktade behandlingar. Vi skapar även personifierade djurmodeller, så kallade PDX-modeller eller Avatarmöss. Dessa används för att pröva läkemedel samt som vidare humanisering för användning i forskning inom immunonkologi.

Forskningen har genererat ramverket för att starta Sahlgrenska Translational Melanoma Group (SATMEG). Denna grupp består av forskare och kliniska forskare som arbetar tillsammans för att komma på nya behandlingar mot melanom.

Gruppmedlemmar på SCCR

Gruppledare:
Jonas Nilsson, PhD, Gruppledare på Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning samt Professor inom experimentell cancerkirurgi.

Seniora forskarkollegor:
Lisa Nilsson, PhD, Senior forskare
Lars Ny, MD/PhD, Docent, onkolog
Axel Nelson, MD/PhD, Postdoc
Samuel Alsén, PhD, Postdoc
Rebecca Riise, PhD, Forskare

Teknisk personal:
Carina Karlsson, Biomedicinsk analytiker
Sofia Stenqvist, djurtekniker

Anknutna medlemmar:
Sahlgrenska Translational Melanoma Group (SATMEG)

Utvalda publikationer

 1. The PEMDAC phase 2 study of pembrolizumab and entinostat in patients with metastatic uveal melanoma.
  Ny L, Jespersen H, Karlsson J, Alsén S, Filges S, All-Eriksson C, Andersson B, Carneiro A, Helgadottir H, Levin M, Ljuslinder I, Olofsson Bagge R, Sah V, Stierner U, Ståhlberg A, Ullenhag G, Nilsson LM, Nilsson JANature communications, 2021, epub.
   
 2. Molecular profiling of driver events in metastatic uveal melanoma.
  Karlsson J, Nilsson LM, Mitra S, Alsén S, Shelke GS, Sah VR, Forsberg EMV, Stierner U, All-Eriksson C, Einarsdottir BO, Jespersen H, Ny L, Lindnér P, Larsson E, Olofsson Bagge R, Nilsson JANature communications, 2020, 11:1894
   
 3. Supporting clinical decision-making in advanced melanoma by preclinical testing in personalized immune-humanized xenograft mouse models.
  Ny L, Rizzo LY, Belgrano V, Karlsson J, Jespersen J, Carstam L, Olofsson Bagge R, Nilsson LM, Nilsson JAAnnals of Oncology, 2020, 31:266-273
   
 4. H-STS, L-STS, and KRJ-I are not authentic GEPNET cell lines.
  Hofving T, Karlsson J, Nilsson, O, Nilsson JANature Genetics, 2019, 51:1426-1427
   
 5. HER2 CAR-T cells eradicate uveal melanoma and T cell therapy-resistant human melanoma in interleukin-2 (IL-2) transgenic NOD/SCID IL-2 receptor knockout mice.
  Forsberg EM, Lindberg MF, Jespersen H, Alsén S, Olofsson Bagge R, Donia M, Svane IM, Nilsson O, Ny L, Nilsson LM, Nilsson JACancer Res. 2019
   
 6. Clinical responses to adoptive T-cell transfer can be modeled in an autologous immune-humanized mouse model.
  Jespersen H, Lindberg MF, Donia M, Söderberg EMV, Andersen R, Keller U, Ny L, Svane IM, Nilsson LM, Nilsson JANature communications. 2017; 8(1):707. 
   
 7. BET and HDAC inhibitors induce similar genes and biological effects and synergize to kill in Myc-induced murine lymphoma.
  Bhadury J, Nilsson LM, Muralidharan SV, Green LC, Li Z, Gesner EM, Hansen HC, Keller UB, McLure KG, Nilsson JAProceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2014; 111(26):E2721-30.
   
 8. Therapeutic implications for the induced levels of Chk1  in Myc-expressing cancer cells. Clinical cancer research.
  Höglund A, Nilsson LM, Muralidharan SV, Hasvold LA, Merta P, Rudelius M, Nikolova V, Keller U, Nilsson JAClin Cancer Res. 2011; 17(22):7067-79. 
   
 9. Myc sensitizes p53-deficient cancer cells to the DNA-damaging effects of the DNA methyltransferase inhibitor decitabine.
  Höglund A, Nilsson LM, Forshell LP, Maclean KH, Nilsson JABlood. 2009; 113(18):4281-8.
   
 10. Targeting ornithine decarboxylase in Myc-induced lymphomagenesis prevents tumor formation.
  Nilsson JA, Keller UB, Baudino TA, Yang C, Norton S, Old JA, Nilsson LM, Neale G, Kramer DL, Porter CW, Cleveland JL. Cancer cell. 2005; 7(5):433-44.

Fler publikationer från grupp Jonas Nilsson på PubMed

Jonas Nilsson
Foto: Johan Wingborg

Kontaktinformation

Jonas Nilsson

E-post: Jonas Nilsson
Telefon: +46 (0)31 786 6768

Besöksadress:
Sahlgrenska Centrum
för Cancerforskning,
Medicinaregatan 1F
413 90 Gothenburg