Länkstig

Grupp Peter Naredi

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kliniska vetenskaper

Kort beskrivning

Forskning om kliniska hinder inom cancer och insulinsignalerande biologi.

Sammanfattning av forskning

Se engelsk version av sidan.

Forskningsverktyg och resurser

Vi tillämpar ett okonventionellt, innovativt och modernt synsätt för utförandet av translationella biologiska studier inom cancer, genom modellsystemet C. elegans. In vivo-studier i C. elegans är jämförelsevis tids- och kostnadseffektivt. Bekräftande experiment utförs sedan i mänskliga cancer- och insulinomcellinjer.

Som en av de största avdelningarna i Sverige för cancerkirurgi, kan vi nyttja stora patientgrupper och biobanker för cancervävnad för att validera våra hypoteser.

Nuvarande gruppmedlemmar

Peter Naredi, MD, Professor
Gautam Kao, PhD, Forskare
Johan Bourghardt Fagman, Forskare

Utvalda publikationer

 1. Future cancer research priorities in the USA: a Lancet Oncology Commission.
  Jaffee EM., … Naredi P., et al. Lancet Oncol. 11:e653-e706, 2017.
   
 2. Asna1/TRC40 controls beta cell function and ER homeostasis by ensuring retrograde transport.
  Norlin, S., Parekh, V., Naredi, P., Edlund, H. Diabetes 65 (1):110-119, 2016.
   
 3. The future of trials in surgical oncology.
  Naredi, P., La Quaglia, M. Nature Reviews Clinical Oncology, 12:425-31, 2015.
   
 4. Delivering affordable cancer care in high income countries.
  Sullivan, R., Peppercorn, J., Sikora, K., Naredi, P., et al. Lancet Oncol 12(10):933-80, 2011.
   
 5. Cisplatin binds human copper chaperone Atox1 and promotes unfolding in vitro.
  Palm, M., Weise, C., Lundin, C., Wingsle, G., Nygren, Y., Björn, E., Naredi, P., Wolf-Watz, M., Wittung-Stafshede, P. Proc Natl Acad Sci USA 108(17):6951-6, 2011.
   
 6. ASNA-1 activity modulates sensitivity to cisplatin.
  Hemmingsson, O., Kao, G., Still, M., Naredi, P. Cancer Res 70(24):10321-8, 2010.
   
 7. ASNA-1 positively regulates insulin secretion in C. elegans and mammalian cells.
  Kao, G., Nordenson, C., Still, M., Rönnlund, A., Tuck, S., Naredi, P. Cell 128:577-87, 2007.
   
 8. Results from a randomized phase III study comparing combined treatment with histamine dihydrochloride plus interleukin-2 versus interleukin-2 alone in patients with metastatic melanoma.
  Agarwala, S., Glaspy, J., O’Day, S., Mitchell, M., Gutheil, J., Whitman, E., Gonzalez, R., Hersh, E., Feun, L., Belt, R., Meyskens, F., Hellstrand, K., Wood, D., Kirkwood, J.M., Gehlsen, K.R., Naredi, P. J Clin Oncol 20:125-33, 2002.
   
 9. Histamine, cimetedin and colorectal cancer.
  Hellstrand, K., Brune, M., Mellqvist, U-H. Naredi, P. Nature Med 2:364-5, 1996.
   
 10. Cross-resistance between cisplatin, antimony potassium tartrate, and arsenite in human tumor cells.
  Naredi, P., Heath, D. D., Enns, R. E., Howell, S.B. J Clin Invest 95:1193-8, 1995.
   

Fler publikationer från grupp Peter Naredi på PubMed

Peter Naredi
Foto: Emelie Asplund

Kontaktinformation

Peter Naredi

E-post: Peter Naredi
Telefon: +46 (0)31 786 4065

Besöksadress:
Sahlgrenska Centrum
för Cancerforskning,
Medicinaregatan 1F
413 90 Göteborg