Länkstig

Grupp Clotilde Wiel

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kliniska vetenskaper

Kort beskrivning

Forskning om metastaser från lungcancer, för att fastställa hur ålder och redoxmetabolism påverkar den metastatiska processen.

Sammanfattning av forskning

Se engelsk version av sidan.

Forskningsverktyg och resurser

Se engelsk version av sidan.

Nuvarande gruppmedlemmar

Clotilde Wiel, PhD, Forskargruppledare (Junior PI)
Dorota Raj, PhD, Postdoc

Utvalda publikationer

 1. KRAS Mutations Impact Clinical Outcome in Metastatic Non-Small Cell Lung Cancer. 
  Eklund EA, Wiel C, Fagman H, Akyürek LM, Raghavan S, Nyman J, Hallqvist A, Sayin VI. (2022). Cancers (Basel), 14, 2063
   
 2. Mitochondria-Targeted Antioxidants MitoQ and MitoTEMPO Do Not Influence BRAF- Driven Malignant Melanoma and KRAS-Driven Lung Cancer Progression in Mice.
  Le Gal K*, Wiel C*, Ibrahim MX, Henricsson M, Sayin VI, Bergo MO (2021) Antioxidants 10(2):163. *co-first
   
 3. Targeting RAS‐converting enzyme 1 overcomes senescence and improves progeria‐like phenotypes of ZMPSTE24 deficiency.
  Yao H, Chen X, Kashif M, Wang T, Ibrahim MX, Tüksammel E, Revêchon G, Eriksson M, Wiel C* Bergo MO# (2020) Aging Cell 19: e13200 *co-corresponding
   
 4. BACH1 stabilization by antioxidants stimulates lung cancer metastasis.
  Wiel C, Le Gal K, Ibrahim MX, Jahangir CA, Kashif M, Yao H, Ziegler D V., Xu X, Ghosh T, Mondal T, et al. (2019) Cell. 178: 330–345.
   
 5. The JAK1/2 inhibitor ruxolitinib delays premature aging phenotypes.
  Griveau A*, Wiel C*, Ziegler DV, Bergo MO, Bernard D (2020) ​​​​​Aging Cell. 19: e13122. *co-first
   
 6. Antioxidants can increase melanoma metastasis in mice.
  Le Gal K, Ibrahim MX, Wiel C, Sayin VI, Akula MK, Karlsson C, Dalin MG, Akyurek LM, Lindahl P, Nilsson J, et al. (2015)  Sci Transl Med. 7: 308re8.

Fler publikationer från grupp Clotilde Wiel på PubMed

Clotilde Wiel
Foto: Ulf Sirborn

Kontaktinformation

Clotilde Wiel

E-post: Clotilde Wiel

Besöksadress:
Sahlgrenska Centrum
för Cancerforskning,
Medicinaregatan 1F
413 90 Göteborg