Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Gastrointestinala stroma cells tumörer (GIST)

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kliniska vetenskaper

Kort beskrivning

Optimering av utredning, behandling och uppföljning av gastrointestinal stroma cells tumörer (GIST)
I ett flertal pågående projekt studeras utfallet av olika behandlingsregimer. Dessa projekt nyttar dels kliniska data dels en ny metodologi som identifierar tumörförekomst baserat på arvsmassa från tumören i blod.

Optimering av utredning, behandling och uppföljning av gastrointestinal stroma cells tumörer (GIST).

Gastrointestinala stroma cells tumörer (GIST) är maligna tumörer som till skillnad från de vanligaste formerna av cancer utgår från mesenchymal vävnad (stödjevävnad). Således tillhör de gruppen sarkom, och de utgör den vanligaste formen av sarkom i buken. Ursprunget till GIST anses vara cajals interstitiella celler som reglerar motorik i magtarmkanalen och GIST tumörer återfinns i hela magtarmkanelen. Vanligast är att de utgår från magsäck.

Den huvudsakliga och enda botande behandlingen är kirurgisk resektion men en majoritet av GIST tumörer uppvisar ett distinkt mutationsmönster som möjliggör medicinisk behandling med tyrosinkinas-hämmare vilket ofta har en påtaglig effekt i form av tumörkrympning. Medicinisk behandling kan ges neo-adjuvant (innan operation), adjuvant (efter operation) eller palliativt (istället för operation).

I ett flertal pågående projekt studeras utfallet av olika behandlingsregimer. Dessa projekt nyttar dels kliniska data dels en ny metodologi som identifierar tumörförekomst baserat på arvsmassa från tumören i blod. Detta sker i samarbete med forskningsgrupp inom Sahlgrenska akademin.
För de GIST tumörer som utvecklar resistens mot tyrosinkinashämmare eller initialt har ett annat mutationsmönster finns ingen effektiv behandling.

I ett nyligen initierat projekt studeras alternativa behandlingsmöjligheter baserat på specifika egenskaper hos den enskilda tumören, bland annat sammansättningen av ytreceptorer.

Kontaktinformation

  • Marta Berndsen, PhD-student, Specialistläkare kirurgi
  • Anders Thornell, PhD, Överläkare kirurgi
  • Stefan Lindskog, PhD, Överläkare kirurgi
GIST