Göteborgs universitet
Bild
Foto: Katarina Olinder Eriksson
Länkstig

Institutionens miljöarbete

Vid Sahlgrenska akademin och institutionen för kliniska vetenskaper bedrivs ett aktivt arbete för miljö och hållbar utveckling.

Vårt miljöledningssystem är certifierat enligt ISO 14001 och registrerat enligt EMAS. Detta innebär att vi arbetar systematiskt med miljöfrågorna och ständigt gör förbättringar. Systemet kontrolleras regelbundet genom miljörevisioner och vårt resultat mäts genom den årliga miljöredovisningen.
Institutionens organisation för miljöarbetet består av ansvarig prefekt, ansvariga chefer, miljösamordnare och miljörepresentanter. Miljörepresentanterna är utsedda per organisationsdel och fysisk lokalisering.

Miljöarbetet samordnas av institutionens miljösamordnare och varje avdelning har egna miljörepresentanter. Miljörepresentantgruppen träffas minst en gång per termin och har mailkontakt däremellan för att diskutera och följa upp miljöfrågor inom institutionen.
Alla verksamheter vid Göteborgs universitet ska ta fram en aktivitetslista där man konkret beskriver åtgärder för att bidra till en ökad hållbarhet. En aktivitetslista har tagits fram och syftar till att bidra till en hållbar utveckling.
Följande verksamheter har bedömts som betydande miljöaspekter vid vår institution:

  • Integrering av hållbar utveckling i forskning och utbildning
  • Transporter och resor
  • Avfall och avfallshantering
  • Kemikaliehantering och laboratorieverksamhet

Har du frågor om arbetet för miljö och hållbar utveckling kontakta i första hand din miljörepresentant. På Sahlgrenska akademins webbplats hittar du samlad information om miljöarbetet vid akademin, samt på GU/ miljö och hållbar utveckling.

ISO 14001 miljöcertifiering

Institutionen för kliniska vetenskaper är miljöcertifierad vad avser forskning, utbildning och samverkan med det omgivande samhället inom kliniska vetenskaper