Bild
Helikopter på Sahlgrenska Universitetssjukhusets helikopterplatta
Länkstig

Nytt Centrum för katastrofmedicin - ersätter KcKm V

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Institutionen för kliniska vetenskaper

Kort beskrivning

From 2019 har KcKM V' samlat katastrofmedicinska expertisen vid Göteborgs Universitet, Chalmers tekniska högskola och Högskolan i Borås.

Den första juli i år 2023 inrättad istället Göteborgs universitet - Centrum för katastrofmedicin, ett kunskapscentrum på uppdrag av Socialstyrelsen. Yohan Robinson är centrumets föreståndare.