Länkstig

Erik Axman: Att utvärdera resultaten efter operation för ljumskbråck

Publicerad

Kirurgi för ljumskbråck är en av de vanligaste operationerna i Sverige. I Erik Axmans doktorsavhandling utvärderas utfallet av olika operationsmetoder ur flera aspekter. Han konstaterar också att det behövs ett särskilt ljumskbråcksregister för barn. Detta för att förbättra bråck-kirurgin på barn.

Bild
Erik Axman forskar vid Institutionen för kliniska vetenskaper och är specialistläkare ST-läkare på Barnkirurgen, Drottning Silvias Barnsjukhus.

ERIK AXMAN
Disputation: 17 maj 2024 (klicka för mer info)
Doktorsavhandling: Outcomes of inguinal hernia surgery. Combining and exploring data from national registers in Sweden
Ämnesområde: Kirurgi
Sahlgrenska akademin, Institutionen för kliniska vetenskaper

Ungefär var tredje man och var tjugonde kvinna drabbas under sitt liv av ljumskbråck. Det orsakas av en försvagning i bukväggen där både bukhinna och bukinnehåll kan pressas ut vid ljumsken. Det syns som en utbuktning på huden och kan ge obehag och smärta.

Operation för ljumskbråck är en av de vanligaste operationerna i världen och i Sverige.

Eftersom operationerna utförs i hela Sverige och det finns ett flertal olika operationsmetoder är det en utmaning att säkerställa ett gott och likvärdigt resultat över hela landet.

Vad handlar din forskning om?
– Att med hjälp av data från Svenskt bråckregister undersöka resultatet efter ljumskbråcksoperationer och kombinera information med andra register och patientrelaterade utfallsmått. De resultat som utvärderas i denna avhandling är framför allt risken att få tillbaka sitt ljumskbråck och risken att drabbas av långvarig smärta efter operationen, säger Erik Axman, som forskar vid Institutionen för kliniska vetenskaper och till vardags är specialistläkare i allmänkirurgi och ST-läkare på Barnkirurgen, Drottning Silvias Barnsjukhus.

Avhandlingens omslagsbild. Illustration från sent 1800-tal som visar den främre bukväggens anatomi, av Henry Orlando Macy (1837-1924).

”Bättre resultat på kvinnor”

Vilka är de viktigaste forskningsresultaten?
– Svenskt bråckregister inkluderar mer än 90 procent av operationerna som utförs i Sverige och uppgifterna i registret stämmer väl överens med journalen. En operation med självhäftande nät minskar inte risken för smärta men ökar å andra sidan inte risken för att få tillbaka bråcket. Den metoden innebär också en kortare operationstid. Ljumskbråck är inte kopplat till en ökad risk att drabbas av läckage i kopplingen mellan tarmarna vid en operation för ändtarmscancer eller tjocktarmscancer.

Erik Axmans registerstudier visar att resultaten av operationerna har blivit bättre över tid.

– De senaste 30 åren har risken för att behöva opereras för ett återfall av ljumskbråck minskat kraftigt. Kvinnor har gått från att ha sämre resultat till att ha bättre resultat än männen vad gäller risken för att behöva en ny operation. Titthålsoperationer för kvinnor är kopplade till de bästa resultaten.

Figur 4, sida 22 i avhandlingen. Andel reoperationer på grund av återfall från 1992 till 2022 i Svenskt bråckregister. Gul: Totalt. Svart:Män. Blå:Kvinnor.

Register för barn saknas

Vad har varit roligt respektive utmanande med doktorandprojektet?
– Jag har jobbat i en liten forskningsgrupp med kollegor som är spridda över hela Sverige. Det har varit roligt samtidigt som det innebär en del utmaningar. Att kombinera forskning med kliniskt arbete kan i perioder vara intensivt men samtidigt givande, säger Erik Axman, och fortsätter:

– Jag har som kirurg gått från att ha vuxna patienter till att nu ha barn som patienter. En insikt är att ett ljumskbråcksregister för barn saknas i världen och i Sverige. Ett sådant register har potential att förbättra kvalitén på ljumskbråckskirurgi på barn i Sverige.

Text: Jakob Lundberg