Göteborgs universitet

Kontaktinformation

E-post
Postadress
Box 426
405 30 Göteborg
Besöksadress
Medicinaregatan 3A Plan 500
413 90 Göteborg

Administrative chef: Martin Thulin

Biträdande administrativ chef: Anna Carlsson

Ekonomisamordnare: Ann-Sofie Nord

Personalsamordnare: Johanna Gustavsson

Kommunikatör: Katarina Olinder Eriksson

Utbildningshandläggare: Jennie Bengtsson

Webbredaktör: Susanne Lj Westergren

Lokalt IT-stöd inom institutionen: Sören Lundberg

Prefekt
Peter Naredi

Proprefekt
Helena Brisby

Forskningsrådet - Eva Angenete
Internationaliseringsrådet - Eva Forssell Aronsson
Utbildningsrådet - Bengt Nellgård
Forskarutbildningsrådet - Jovanna Dahlgren

Prefekt: Peter Naredi
Proprefekt: Helena Brisby

Institutionsråd:
Peter Bernhardt, professor
Isabella Björkman-Burtscher, professor
Annelie Brorsson, forskare
Ann-Sofie Nord, ekonom/TA-representant
Lars Ny, universitetslektor
Anders Palmquist, forskare 

Administrativt stöd: Anna Carlsson
Studentrepresentant: 
Doktorandrepresentant:

Sektion I - sektionschef:  Eva Angenete
Ämnesområden och ämnesföreträdare:
Kirurgi - Eva Angenete
Plastikkirurgi - Anna Elander
Transplantationskirurgi - Per Lindnér


Sektion II - sektionschef: Eva Forssell Aronsson
Ämnesområden och ämnesföreträdare:
Dermatologi och venereologi - John Paoli
Medicinsk strålningsvetenskap - Eva Forssell Aronsson
Onkologi - Lars Ny
Radiologi och bildbehandling - Åse Johnson
Urologi - Jonas Hugosson


Sektion III - sektionschef: Bengt Nellgård
Ämnesområden och ämnesföreträdare:
Anestesiologi och intensivvård - Bengt Nellgård
Biomaterialvetenskap - Anders Palmquist
Handkirurgi - Anders Björkman
Ortopedi- Ola Rolfson
ÖNH - Caterina Finizia


Sektion IV - sektionschef: Jovanna Dahlgren
Ämnesområden och ämnesföreträdare:
Barnkirurgi - Kate Abrahamsson
Obstetrik och gynekologi - Mats Brännström
Pediatrik - Jovanna Dahlgren