Göteborgs universitet

Kontaktinformation

E-post
Postadress
Box 426
405 30 Göteborg
Besöksadress
Medicinaregatan 3A Plan 500
413 90 Göteborg

Administrative chef: Martin Thulin

Biträdande administrativ chef: Anna Carlsson

Ekonomisamordnare: Ann-Sofie Nord

Personalsamordnare: Johanna Gustavsson

Kommunikatör: Katarina Olinder Eriksson

Utbildningshandläggare: Jennie Bengtsson

Webbredaktör: Jakob Lundberg

Prefekt
Jovanna Dahlgren

Proprefekt
Lars Ny

Forskningsrådet - Ola Rolfson
Internationaliseringsrådet - Isabella Björkman-Burtscher
Utbildningsrådet - Helena Odenstedt Hergès
Forskarutbildningsrådet - Khalil Helou

Prefekt: Jovanna Dahlgren
Proprefekt: Lars Ny

Institutionsråd:
Peter Bernhardt, professor
Isabella Björkman-Burtscher, professor
Annelie Brorsson, forskare
Albert Gyllencreutz Castellheim, forskare
Ann-Sofie Nord, ekonom/TA-representant
Anders Palmquist, forskare 

Administrativt stöd: Martin Tuhlin
Studentrepresentant: Parasto Shahrouki
Doktorandrepresentant:

Sektion I - sektionschef:  Eva Angenete
Ämnesområden och ämnesföreträdare:
Kirurgi - Eva Angenete
Plastikkirurgi - Lars Kölby
Transplantationskirurgi - Per Lindnér


Sektion II - sektionschef: Eva Forssell-Aronsson
Ämnesområden och ämnesföreträdare:
Dermatologi och venereologi - John Paoli
Medicinsk strålningsvetenskap - Eva Forssell-Aronsson
Onkologi - Lars Ny
Radiologi och bildbehandling - Åse Johnsson
Urologi - Johan Stranne


Sektion III - sektionschef: Anders Björkman
Ämnesområden och ämnesföreträdare:
Anestesiologi och intensivvård - Bengt Nellgård
Biomaterialvetenskap - Anders Palmquist
Handkirurgi - Anders Björkman
Ortopedi- Ola Rolfson
ÖNH - Caterina Finizia


Sektion IV - sektionschef:  Bo Jacobsson
Ämnesområden och ämnesföreträdare:
Barnkirurgi - Kate Abrahamsson
Obstetrik och gynekologi - Mats Brännström
Pediatrik - Jovanna Dahlgren