Länkstig

Endokrina tumörer och buksarkom

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kliniska vetenskaper

Kort beskrivning

Forskargruppens medarbetare utgår huvudsakligen från sektionen för Endokrin- och sarkom kirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och gruppens forskningsfrågeställningar baseras i stor utsträckning på kliniska observationer och utmaningar i handläggandet av maligna och benigna endokrina tumörer och buksarkom.

Forskargruppens medarbetare utgår huvudsakligen från sektionen för Endokrin- och sarkom kirurgi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och gruppens forskningsfrågeställningar baseras i stor utsträckning på kliniska observationer och utmaningar i handläggandet av maligna och benigna endokrina tumörer och buksarkom.
 
Forskargruppen tillämpar sedan lång tid tillbaka translationell forskningsmetodik där kliniskt material integreras med molekylärbiologiska metoder. Detta sker dels i form av riktade samarbeten med prekliniska forskargrupper knutna till såväl Sahlgrenska akademin som andra lärosäten och dels vid ett eget forskningslabb på Sahlgrenska Cancer Center som etablerats av medarbetare knutna till endokrinkirurgi, patologi samt avdelningen för radiofysik.

Se nedan de fyra forskningsprojekten som ingår:

Medarbetare

  • Andreas Muth, Docent, Överläkare (vänster)
  • Maria Nilson, Forsknings-sjuksköterska (mitten)
  • Erik Elias , PhD, Specialistläkare kirurgi (höger)