Bild
Roger Olofsson Bagge i en operationssal på sjukhus
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Grupp Roger Olofsson Bagge

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för kliniska vetenskaper

Kort beskrivning

Klinisk forskning om melanom och bröstcancer - livskvalitet och immunologi.

Sammanfattning av forskning

Vår forskargrupp fokuserar på translationell forskning, där vi tar fram nya behandlingar till patienter genom nya kliniska prövningar. Här ligger fokus i första hand på bröstcancer och malignt melanom och vi arbetar brett med kliniska prövningar, olika aspekter av livskvalitet, immunologi samt extracellulära vesiklar.

För mer information om vår forskning, se engelsk version av sidan.

Nuvarande gruppmedlemmar

Roger Olofsson Bagge, Docent, överläkare inom kirurgi och forskargruppledare på Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning samt på Wallenbergcentrum för molekylär och translationell medicin
Karin Ekström, Senior forskare
Rossella Crescitelli, Senior forskare
Ann-Sophie Lindqvist Bagge, Senior forskare
Anders Carlander, Senior forskare
Carl-Jacob Holmberg, Doktorand
Anna Corderfeldt, Doktorand
Nushin Mirzaei, Doktorand
Lida Pistioli, Doktorand
Marina Modin, Forskningssjuksköterska
Therese Bengtsson, Klinisk forskningskoordinator
Désirée Bourghardt Wiklund, Forskningssjuksköterska

Utvalda publikationer

 1. A Population-Based Comparison of the AJCC 7th and AJCC 8th Editions for Patients Diagnosed with Stage III Cutaneous Malignant Melanoma in Sweden.
  Isaksson K, Katsarelias D, Mikiver R, Carneiro A, Ny L, Olofsson Bagge RAnn Surg Oncol. 2019 May 20.
   
 2. Minimally invasive isolated limb perfusion - technical details and initial outcome of a new treatment method for limb malignancies.
  Olofsson Bagge R, Carlson P, Razzazian R, Hansson C, Hjärpe A, Mattsson J, Katsarelias D. Int J Hyperthermia. 2018 Nov 14:1-7
   
 3. Isolated limb perfusion with melphalan triggers immune activation in melanoma patients.
  Johansson J, Kiffin R, Andersson A, Lindnér P, Naredi P, Olofsson Bagge R, Martner A. Front Oncol. 2018 Dec 3;8:570.
   
 4. Mutational Signature and Transcriptomic Classification Analyses as the Decisive Diagnostic Tools for a Cancer of Unknown Primary.
  Olofsson Bagge R, Akif Demir, Joakim Karlsson, Babak Alaei-Mahabadi, Berglind O. Einarsdottir, Henrik Jespersen Mattias F. Lindberg Andreas Muth, Lisa M. Nilsson Marta Persson Johanna B. Svensson Elin M.V. Söderberg Ronald R. de Krijger Ola Nilsson, Erik Larsson Göran Stenman Jonas A. Nilsson. JCO Precision Oncology 2018 :2, 1-25
   
 5. The Effect of Temperature and Perfusion Time on Response, Toxicity, and Survival in Patients with In-transit Melanoma Metastases Treated with Isolated Limb Perfusion.
  Katsarelias D, Rådbo E, Ben-Shabat I, Mattsson J, Olofsson Bagge RAnn Surg Oncol. 2018 May 15
   
 6. Adjuvant therapies for malignant melanoma.
  Olofsson Bagge R, Ny L. Br J Surg. 2016 Aug;103(9):1095-6.
   
 7. Long-Term Follow-Up Evaluation of 68 Patients with Uveal Melanoma Liver Metastases Treated with Isolated Hepatic Perfusion.
  Ben-Shabat I, Belgrano V, Ny L, Nilsson J, Lindnér P, Olofsson Bagge RAnn Surg Oncol. 2016 Apr;23(4):1327-34
   
 8. Clinical response and regional toxicity following isolated limb infusion compared to isolated limb perfusion for in-transit melanoma.
  Dossett L, Ben-Shabat I, Olofsson Bagge R, Zager J. Ann Surg Oncol. 2016 Feb 11.
   
 9. Health-Related Quality of Life for Patients Who have In-Transit Melanoma Metastases Treated with Isolated Limb Perfusion.
  Lindqvist Bagge AS, Ben-Shabat I, Belgrano I, Olofsson Bagge RAnn Surg Oncol. 2016 Feb 11.
   
 10. Melphalan, anti-melanoma immunity and inflammation.
  Martner A, Johansson J, Ben-Shabat I, Olofsson Bagge RCancer Research. 2015 Dec 15;75(24):5398-9
   
 11. Melanoma patient-derived xenografts accurately model the disease and develop fast enough to guide treatment decisions.
  Einarsdottir B, Olofsson Bagge R, Bhadury J, Jespersen H, Mattsson J, Nilsson L, Truvé K, Dávila López M, Naredi P, Nilsson O, Stierner U, Ny L, Nilsson J. Oncotarget. 2014 Oct 30;5(20):9609-18
   
 12. Isolated Hepatic Perfusion for Ocular Melanoma Metastasis - Registry Data Suggests a Survival Benefit.
  Olofsson Bagge R, Cahlin C, All-Ericsson C, Hashimi F, Mattsson J, Rizell M, Lindnér P. Ann Surg Oncol. 2014 Feb;21(2):466-72
   
 13. Melan-A specific CD8+ T lymphocytes after hyperthermic isolated limb perfusion: a pilot study in patients with in-transit metastases of malignant melanoma.
  Olofsson Bagge R, Lindberg E, Karlsson-Parra A, Lindnér P, Mattsson J, Andersson B. Int J Hyperthermia. 2013 May;29(3):234-8.


Fler publikationer från grupp Roger Olofsson Bagge på PubMed

Roger Olofsson Bagge
Foto: Cecilia Hedström

Kontaktinformation

Roger Olofsson Bagge

E-mail: Roger Olofsson Bagge
Phone: +46 (0)31-342 8207

Visiting address:
Sahlgrenska Centrum
för Cancerforskning,
Medicinaregatan 1F
413 90 Göteborg

Tillhörighet

Grupp Roger Olofsson Bagge och dess forskning är anknuten till Sahlgrenska Centrum för Cancerforskning, Wallenbergcentrum för Molekylär och Translationell Medicin samt Institutionen för Kliniska vetenskaper. Roger Olofsson Bagge ingår även i konstellationen Sahlgrenska Translational Melanoma Group (SATMEG).