Göteborgs universitet
Bild
Studenter
Foto: Johan Wingborg

Studera hos oss

Institutionen ansvarar för flera av grundkurserna på Läkarprogrammet och Sjukhusfysikerprogrammet. Vi ansvarar även för några fristående kurser inom onkologi och strålskyddsvetenskap samt för en uppdragsutbildning inom uroterapi (se nedan) Vi medverkar också i den kompletterande utbildningen för läkare från länder utanför EU.