Länkstig

Ulrika Josefsson

Handläggare

Humanistiska
fakultetskansliet
Telefon
Besöksadress
Renströmsgatan 6
41255 Göteborg
Rumsnummer
C408B
Postadress
Box 200
40530 Göteborg

Om Ulrika Josefsson

Samordnar, bereder och handlägger frågor inom forskning. Arbete med samverkansaspekterna inom forskning. Uppföljning och kvalitetsutvärdering av forskning.

  • Handläggare och sekreterare för Humanistiska fakultetsstyrelsens beredningsorgan för beredning av forskningsfrågor Forskningsberedningen (FOB)

Samordnar, bereder och handlägger frågor inom utbildning på forskarnivå. Uppföljning och kvalitetsutvärdering av utbildning på forskarnivå. Arbetar med arrangemang som introduktionsvecka för nya doktorander. Arbete med samverkansaspekterna inom utbildning på forskarnivå.

  • Handläggare och sekreterare för Humanistiska fakultetsstyrelsens beredningsorgan för beredning av frågor som rör utbildning på forskarnivå - Forskarutbildningsberedningen (FUB).
  • Sammankallande för nätverket för forskarutbildningsadministratörer.