Göteborgs universitet
Bild
Babys hand on mans hand
Foto: Pixabay.com
Länkstig

Forskningsområden

Världsledande forskning bedrivs bland annat om autism, ADHD, motorikavvikelser, tics och tvångssyndrom, ätstörningar och sociala beteendestörningar.

Gillbergcentrums uppdrag är att bedriva forskning samt utveckling och etablering av nya undersöknings-, utrednings- och behandlingsmetoder inom neuropsykiatri och utvecklingsneurologi främst gällande områdena autism, ADHD, trotssyndrom (ODD), uppförandestörning (CD), anorexia nervosa och andra ätstörningar, intellektuell funktionsnedsättning, språkstörningar, specifika inlärningssvårigheter, DCD, epilepsi, cerebral pares och andra så kallade ESSENCE (Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations).

ESSENCE

Begreppet ESSENCE, myntat av professor Christopher Gillberg 2010, utgör ett nav i all vår forskning.

Forskningsämnen

Våra forskare vid GNC i olika delar av världen bedriver banbrytande vetenskaplig forskning kring ett stort antal utvecklingsneurologiska/neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.