Göteborgs universitet
Bild
World cloud of neurospsychiatry disorders in shape of brain
ESSENCE
Länkstig

ESSENCE

ESSENCE, konceptet bakom vår forskning

Bakgrund

ESSENCE är en förkortning för Early Symptomatic Syndromes Eliciting Neurodevelopmental Clinical Examinations (ungefär tidiga symptomatiska syndrom som motiverar kliniska utvecklingsneurologiska undersökningar) som myntades av Christopher Gillberg 2010.

Christopher Gillberg
Professor Gillberg myntade begreppet ESSENCE 2010
Foto: Magnus Gotander

Om ESSENCE

Den har fått stor uppmärksamhet över hela världen och många studier lanseras nu under denna paraplyterm. ESSENCE refererar till hela gruppen av utvecklingsneurologiska/neuropsykiatriska störningar som presenterar med handikappande symptom under tidiga barndomen och inkluderar ADHD med eller utan ODD, ASD, DCD, IDD, SLI, Tourettes syndrom, tidigt debuterande bipolär sjukdom, beteendefenotypsyndrom, och en rad neurologiska och epileptiska störningar presenterande med stora beteendemässiga/kognitiva problem vid tidig ålder. Nämnda störningar är vanligen så kallat "komorbida" med varandra och det kan vara svårt att skilja den ena från den andra vid tidpunkten för tidig diagnostisk bedömning. De delar gener, miljöriskfaktorer och kliniska symptom. Symptom för varje störning kan överlappa med symptomen för en annan störning inom gruppen och diagnostiska kriterier kan vara uppfyllda för en eller två av dem vid en viss ålder och för tre eller fyra av dem vid en annan. ESSENCE är inte en diagnos i sig, och det konceptuella ramverket kring det är inte egentligen nytt, men representerar ett steg mot att uppmärksamma både forskare och kliniska läkare på behovet av att ständigt vara medveten om den enorma mängd olika problem som manifesterar sig hos barn, ungdomar och vuxna med någon sorts tidigt debuterande utvecklingsneurologiskt problem. Exakt diagnos är ännu viktigare under "ESSENCE-eran", men diagnos av endast en typ av problem är sannolikt inte korrekt och diagnostisk omvärdering över tid kommer att behövas i de flesta fall.

Förekomst

ESSENCE drabbar ungefär en på tio individer och är ett betydande folkhälsoproblem. Det finns utmärkta möjligheter till ingripande för de flesta av de nämnda tillstånden inom gruppen och utfallet på sikt kan påverkas positivt av dessa. Det är av avgörande betydelse att identifiera problemet tidigt, men det är aldrig för sent att påverka situationen till det bättre, även när diagnos kommit vid ett senare stadium. ESSENCE-konceptet motsätter sig uppfattningen att man endast skall fokusera på mycket specialiserade tjänster. Utvecklingsneurologiska ESSENCE-centrum för barn, ungdomar och vuxna är istället vad som behövs.

10 percent sign
ESSENCE drabbar ca 10% av alla individer i samhället
Foto: Pixabay.com