Göteborgs universitet
Bild
Mountain climbers
Länkstig

Syfte, vision och målsättningar

GNCs syfte, vision och målsättningar

Syfte

Bild

Gillbergcentrum strävar efter att förbättra kunskap, hälsa och livskvalitet för alla personer och familjer med utvecklingsneurologiska tillstånd/”neurodiversity”-tillstånd och tidiga symptomatiska syndrom som motiverar kliniska utvecklingsneurologiska undersökningar (ESSENCE). ESSENCE (bland annat autism, ADHD, DCD, språkstörning, intellektuell funktionsnedsättning, ticstörningar och tidigt debuterande ätstörningar såsom ARFID) är en av de ledande orsakerna bakom psykiska och fysiska hälsoproblem genom hela livet och över hela världen. Med tidig screening och diagnos kan psykoedukation samt andra insatser och behandlingar sättas in och på så sätt förbättra det psykosociala utfallet avsevärt.

Gillbergcentrums primära mål är att bedriva högkvalitativ epidemiologisk, informantbaserad, genetisk, neurobiologisk, klinisk, utfallsfokuserad och insatsorienterad forskning i syfte att få fram aktuell och banbrytande kunskap och information som behövs för att dels förstå vilka genetiska och tidiga miljöbaserade mekanismer som ligger bakom ESSENCE, dels hur man ska kunna utveckla bästa möjliga psykoedukativa insatser och behandlingar i framtiden. Gillbergcentrum lägger även stor vikt vid att utbilda akademiska och kliniska forskare, studenter och allmänheten som ett led i kampen mot de psykologiskt förödande konsekvenserna som oupptäckta ESSENCE-problem orsakar världen över.

Vision

Bild

Gillbergcentrums vision är att bygga kliniska och grundvetenskapliga forskningsteam som kan kombinera klinisk expertis med epidemiologi, genetik, molekylärbiologi, kemi, hjärnavbildning, neurofysiologi, matematisk modellering, statistik, teknik och ingenjörsvetenskap för att skapa nya sätt att förstå och upptäcka såväl orsaker till som följder av ESSENCE. Med den här kunskapen ska vi omsätta grundforskning till kliniska tillämpningar, insatser och kunskapsspridning till allmänheten.

Gillbergcentrum är nu ett världsomspännande nätverk (Sverige, Norge, Danmark, Skottland, England, Frankrike, Portugal, Sydafrika, Mongoliet och Japan) av kliniska och grundforskningsinriktade medarbetare som kontinuerligt verkar för en kreativ diskussionsmiljö där gammalt möter nytt i en öppensinnad, risktagande och samarbetsvillig anda.

Målsättningar

Bild
  • Bygga och sprida kunskap om ESSENCE genom innovativ och banbrytande forskning.
  • Främja samarbete både institutionellt och globalt för att motverka de negativa följderna av oupptäckta ESSENCE-tillstånd.
  • Ge berörda individer, familjer, kliniker och forskare medel och möjligheter att våga satsa på idéer som kan förändra liv.
  • Dela idéer, data och kunskap mellan "specialister" och "speciella personer" för att bidra till bättre förståelse av ESSENCE, insatser och behandlingar.
  • Bygga en inkluderande "neurodiversity"-gemenskap.