Göteborgs universitet
Bild
Barn
Foto: Pexels.com
Länkstig

Historik

En snabb genomgång av hur, när och varför Gillbergcentrum grundades.

Bakgrund

Christopher Gillberg lade 2010 - tillsammans med dåvarande institutionschefen vid Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi, Agneta Holmäng - grunden för Gillbergcentrum (GNC). Christopher Gillberg var vid tidpunkten chef för Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs Universitet.

 

Christopher Gillberg
Foto: Magnus Gotander

Finansiering

Birgit Olsson, gift med Sten A Olsson, grundare av Stenasfären, testamenterade pengar för att instifta ”Birgit och Sten A Olssons stiftelse till stöd för forskning kring psykiska handikapp”.

Stiftelsen delfinansierade under de första 10 åren Gillbergcentrum (GNC,) vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin liksom Birgit Olssons lektorat/professur, som var knutet/knuten till centret. Utan donationen från stiftelsen hade GNC inte blivit verklighet.

I anslutning till inrättandet av GNC, september 2010, erhöll centret även anslag för strategiska satsningar från Sahlgrenska akademin. Numera är GNC huvudsakligen självfinansierat inom Sahlgrenska akademin med stöd också från Stiftelsen för vetenskapligt arbete inom barnneuropsykiatri (website:=

Yellow euro coins
Foto: Pixabay.com

Forskningsområden

Enligt stiftelsen skulle Gillbergcentrum och lektoratet/professuren i första hand inrikta sig på forskning och utvecklingsarbete inom neuropsykiatri och utvecklingsneurologi inklusive ADHD, autism och ätstörningar. Detta är fortsatt GNCs övergripande målsättning. 

Internationella samarbeten och utveckling

Bild
World map on hands
Foto: Pixabay.com

GNC har ett omfattande internationellt samarbete med bl a Japan (Kochi), Frankrike (Pasteur-institutet, Paris), Skottland (Glasgow) och Sydafrika (Kapstaden, Stellenbosch) där Christopher Gillberg är gästprofessor.