Göteborgs universitet
Bild
Two preschool children playing with bricks
Foto: Pexels.com

ESSENCE-Q screeningformulär

ESSENCE-Q är ett frågeformulär, vars syfte är att hjälpa kliniker och forskare att identifiera barn som kan ha någon form av störning som sorteras under paraplybegreppet ESSENCE.

Om ESSENCE-Q

ESSENCE-Q är ett frågeformulär avsett att användas kliniskt och inom forskning och vars syfte är att hjälpa kliniker och forskare att identifiera barn (i alla åldrar, men framförallt små barn) som kan ha någon form av störning som sorteras under paraplybegreppet ESSENCE (inklusive t.ex. AST, ADHD, DCD, SLI och Tourettes syndrom).

Hur beräknas ESSENCE-Q?

Räkna ihop antalet JA och KANSKE/LITE. Alla barn som får ett (eller flera) tydliga JA eller tre (eller flera) KANSKE/LITE bör bedömas av en specialist på barns utveckling eller screenas för ytterligare problem av en BVC-sjuksköterska.

Psykometriska egenskaper

ESSENCE-Q har i en studie i Japan visat sig ha goda psykometriska egenskaper när den användes som föräldraformulär i en klinisk miljö med en sensitivitet på 0,94 och specificitet på 0,53. Hög sensitivitet, som i det här fallet, är att föredra av ett screeninginstrument.

Användbarhet

ESSENCE-Q kan användas som en kort intervju (som leds av en läkare eller psykolog/sjuksköterska som ingår i ett utvecklingsneurologiskt bedömningsteam) eller som en enkät som fylls i av mödrar (har ännu inte testats på fäder). Det är inte ett diagnostiskt verktyg eller ett som kan användas som proxy för diagnos utan används som ett screeninginstrument.

Publicerade artiklar om ESSENCE-Q

Parent Questionnaires in the Evaluation of Pre-School Children Referred for Neuropsychiatric Assessment.  Cederlund M. J Autism Dev Disord. 2022

ESSENCE-Q obtained in routine Japanese public child health check-ups may be a valuable tool in neurodevelopmental screening. Hatakenaka Y, Maeda M, Ninomiya H, Hachiya K, Fernell E, Gillberg C. Acta Paediatr. 2020

ESSENCE-Q: Slavic language versions for developmental screening in young children. Stevanovic D, Knez R, Zorcec T, Anderluh M, Kodrič J, Petrov P, Hadžagić Ćatibušić F, Deljković A, Brkic Cvetkovic S, Vrljičak Davidovic N, Kuzmanić Šamija R, Đorić A, Gillberg C. Neuropsychiatr Dis Treat. 2018

ESSENCE-Q - used as a screening tool for neurodevelopmental problems in public health checkups for young children in south Japan. Hatakenaka Y, Ninomiya H, Billstedt E, Fernell E, Gillberg C. Neuropsychiatr Dis Treat. 2017

ESSENCE-Q - a first clinical validation study of a new screening questionnaire for young children with suspected neurodevelopmental problems in south Japan. Hatakenaka Y, Fernell E, Sakaguchi M, Ninomiya H, Fukunaga I, Gillberg C. Neuropsychiatr Dis Treat. 2016

Ladda ner ESSENCE-Q

Frågeformulären är för närvarande inte tillgängliga för nedladdning. Tack för ditt tålamod.