Göteborgs universitet
Bild
Graduate hat with books in library
Foto: Chinnapong/Shutterstock.com
Länkstig

Doktorandprojekt

Möt våra doktorander vid GNC och upptäck deras forskningsprojekt!

Gillbergcentrums föregångare, Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Sahlgrenska akademin, har med professor Christopher Gillberg som chef varit framgångsrik vad beträffar antalet disputationer. När Gillbergcentrum startade åtog man sig att fördubbla antalet doktorander och disputerade under loppet av fem år jämfört med de fem år som föregick centrets tillkomst.

Under GNCs knappa tio år som forskningscentrum har 15 doktorander framgångsrikt försvarat sina avhandlingar. Vissa forskare har efter att ha disputerat gått vidare till postdoc-studier vid GNC.

Den första japanska doktorand som disputerat vid Göteborgs universitet gick sin doktorandutbildning vid GNC och disputerade där 2018.

 

 

 

Möt våra doktorander!

Möt några av våra doktorander. På GNCs finns många engagerade doktorander. Läs mer om deras projekt.