Göteborgs universitet
Bild
Pair of reading glasses on top of scientific papers
Foto: Rannev/Shutterstock.com
Länkstig

Forskningsprogram

Genomgång av de sju forskningsprogram som för närvarande pågår vid GNC.

Vår forskning

Foto: Pexels.com

Gillbergcentrum driver för närvarande 7 minutiöst planerade forskningsprogram vars utformning och utförande är tänkta att möjliggöra banbrytande forskning på en mängd olika ESSENCE-tillstånd (utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar). Våra forskare och doktorander tilldelas ett forskningsprogram att arbeta med.

Förutom barn- och ungdomspsykiatrisk forskning bedriver centret även studier inom vuxenpsykiatri, rättspsykiatri, barnneurologi, neuropsykologi, logopedi och pedagogik. Forskningsstudier rörande etiologi, epidemiologi och genetik samt longitudinella uppföljningsstudier har rönt stor internationell uppmärksamhet.

Nedan finner du en sammanfattning av de 7 programmen, med detaljerade beskrivningar av både programmen och deras respektive medarbetare, samt aktuell och tidigare forskning knuten till respektive program.

Gillbergcentrum bedriver för närvarande mer forskning än någonsin. Våra 7 internationella filialer och huvudverksamheten i Göteborg utgör en stor plattform som möjliggör flera multidisciplinära och internationella forskningsprojekt.