Göteborgs universitet
Bild
Woman shouting
Foto: Pexels.com
Länkstig

Diagnostisering

Tourettes syndrom är en utvecklingsneurologisk avvikelse som yttrar sig som tics i olika delar av kroppen. Tics är ofrivilliga, och motoriska och vokala tics (till exempel ansiktsryckningar och diverse abrupta läten) kan förekomma samtidigt. De är ofta förknippade med ytterligare symptom som bristande impulskontroll, tvång och uppmärksamhetsbrist. Den franska läkaren Gilles de la Tourette var den första att beskriva tillståndet, 1885.
För att ge diagnosen Tourettes syndrom måste personen i fråga ha haft minst två motoriska tics och ett vokalt tic i minst ett år.

Skribent

Nouchine Hadjikhani

Symptom

Vissa av de motoriska ticsen är simpla, till exempel snabba blinkningar eller näs- och axelryckningar. Andra är desto mer komplexa, från skutt och hopp till sparkande och snurrande.

Vokala tics dyker i allmänhet upp senare än motoriska tics, och precis som motoriska tics kan de antingen vara simpla (fnysningar, harklingar, grymtningar) eller komplexa, bland annat att repetera vad andra säger (ekolali) eller vad man själv säger (palilali). Det är inte heller ovanligt att personer med Tourettes syndrom har koprolali, alltså en ofrivillig tendens att använda fula ord eller svordomar.

I många fall är den samtidiga förekomsten av ADHD och OCD (tvångssyndrom) det mest problematiska för personen som lider av Tourettes syndrom. Motoriska och vokala tics finns även som isolerade tillstånd, men i dessa fall diagnostiseras personen inte med Tourettes syndrom.

Symptomen kan förvärras av såväl avslappning som stress.

Förekomst

Omkring 1 procent av alla barn och kanske 0,5 procent av alla vuxna har funktionsnedsättningen Tourettes syndrom.

Kön och ålder

Tourettes syndrom är 3–4 gånger vanligare bland pojkar än bland flickor. Ticsen uppkommer ofta i barndomen (omkring 5–7 års ålder), och det rör sig då vanligen om motoriska tics som blir allt vanligare och svårare i takt med att tonåren närmar sig. Mångas symptom blir bättre under sena tonåren, men för somliga kvarstår problemen även i vuxenlivet.

Orsaker

Tourettes syndrom är ofta ärftligt och tics förekommer vanligen inom släkten. Tourettes syndrom är likt andra utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar resultatet av ett komplext samspel mellan genetiska och miljörelaterade faktorer. Infektioner och stress av andra slag (liksom extrem avslappning) kan i många fall utlösa tics.
 

Alternativa diagnoser och tilläggsdiagnoser

Tourettes syndrom är ofta förknippat med ADHD eller ”subklinisk” ADHD; OCD och autismspektrumtillstånd. Ångest, depression och sömnproblem är exempel på andra relaterade tillstånd.

Behandling

Om ticsen inte utgör ett hinder i vardagen behövs ingen behandling. I svårare fall används bland annat kognitiv beteendeterapi och medicinsk behandling.