Göteborgs universitet
Bild
blue water
Länkstig

Mary Coleman-föreläsningar

En föreläsningsserie om autism uppkallad efter en av världens främsta autismforskare, Mary Coleman

Den 25 september 2015 introducerades en ny serie föreläsningar vid Gillbergcentrum. Mary Coleman-föreläsningen kommer att ges vartannat år och kommer att fokusera specifikt på autism och relaterade funktionsnedsättningar. Endast särskilt framstående kliniska och basvetenskapliga forskare som bidragit med viktig ny kunskap till området autism kommer att bjudas in till att ge denna föreläsning.

Vem är Mary Coleman?

Mary Coleman är barnneurolog. Hon specialiserar sig på utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar och är för närvarande ordförande för stiftelsen Foundation for Autism Research, Inc. Hon utbildade sig vid University of Chicago, Johns Hopkins University och George Washington University, och gick sin specialistutbildning i neurologi vid Columbia-Presbyterian Medical Center i New York och Children’s Hospital i Washington, D.C. Hon har publicerat 11 böcker och över 100 vetenskapliga artiklar, varav merparten rör autism. Hon är en av de stora pionjärerna beträffande studier kring biologin vid autism. Hennes bok The Biology of the Autistic Syndromes publicerades för nästan 40 år sedan och är en milstolpe i autismforskningens historia. Hennes bidrag till vår förståelse av det vi numera allt oftare kallar The Autisms (”autismerna”) kan inte understrykas nog.

 

Tidigare föreläsningar

Mary Coleman-föreläsning 2015

The Autisms and What They Teach Us About the Social Brain

Mary Coleman, USA

Mary Coleman-föreläsning 2017

Autism from A to Z

Christopher Gillberg, Sverige

Mary Coleman-föreläsning 2019

From Autism to ESSENCE

Christopher Gillberg, Sverige