Göteborgs universitet
Bild
Generations on a swing smiling
Foto: Ljupco Smokovski/Shutterstock.com
Länkstig

Birgit Olsson-föreläsningar

Birgit Olsson-föreläsningarna ingår i en föreläsningsserie, som ges av världsledande auktoriteter på områdena autism, adhd och anorexia nervosa.

Foto: vic_neo/Pixabay.com

Vem var Birgit Olsson?

Birgit Olsson, fru till Sten A Olsson, grundare av Stenasfären, testamenterade pengar för att instifta ”Birgit och Sten A Olssons stiftelse till stöd för forskning kring psykiska handikapp”.

Stiftelsen bidrar till finansieringen av Gillbergcentrum vid Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin såväl som till Birgit Olssons lektorat, knutet till centret. Gillbergcentrum kommer huvudsakligen att bedriva forskning på områdena autism, ADHD och anorexi.

Gillbergcentrum grundades 2010 och har ca 80 aktiva forskare knutna till verksamheten. Birgit Olsson-föreläsningen är ett årligt event där en framstående forskare inom autism, ADHD eller anorexi väljs ut till att ge en föreläsning inom ett av dessa områden. På följande sidor finner man både skriftliga resuméer och videoklipp med inspelningar av föreläsningarna.

Tidigare föreläsningar

Birgit Olsson-föreläsning 2011

Building Coherence from Mechanism to Treatment in Eating Disorders

Professor Janet Treasure, Storbritannien

Birgit Olsson-föreläsning 2012

Use and Misuse of ADHD treatments in Childhood and Adult Life

Professor Eric Taylor, Storbritannien

Birgit Olsson-föreläsning 2013

From Synaptic Genes to Brain Connectivity in Autism Spectrum Disorder

Professor Thomas Bourgeron, Frankrike

Birgit Olsson-föreläsning 2014

Toward a Science of Eating Disorders - Replacing Myths with Realities

Professor Cynthia Bulik, USA

Birgit Olsson-föreläsning 2015

Current Concepts in the Neurobiology of ADHD Across the Lifecycle

Professor Joseph Biederman, USA

Birgit Olsson-föreläsning 2016

The Changing Face of Autism

Professor Fred Volkmar, USA

Birgit Olsson-föreläsning 2017

Improving understanding of the avoidance and restriction of food intake: Picky eating, ARFID and Anorexia Nervosa

Docent Rachel Bryant-Waugh, Storbritannien

Birgit Olsson-föreläsning 2018

The Second Attention Disorder - Sluggish Cognitive Tempo vs. ADHD

Dr Russell Barkley, USA

Birgit Olsson-föreläsning 2019

Maltreatment-Associated Psychiatric Problems - How Trauma and ESSENCE are Linked

Professor Helen Minnis, Storbritannien

Foto: Marcos Mesa Sam Wordley/Shutterstock.com
Foto: Pixabay.com
Foto: Pixabay.com
Foto: Unsplash.com
Foto: Pixabay.com
Foto: Pixavbay
Foto: Tatyana Dzemileva/Shutterstock.com
Foto: Pixabay.com
Foto: Pexels.com