Göteborgs universitet
Bild
Large bundle of newspapers bound by string
Foto: Pexels.com

GNC i media

En sammanfattning av GNC:s medverkan i nationell och internationell media

Under årens lopp har GNC haft en betydande närvaro i nationella och internationella medier. En sammanfattning finns nedan.

Foto: brotiN bisawaS/Pexels.com

2022

Ny studie om ögonkontakt vid autism: "Kan kännas överväldigande"

Ögonkontakt är en viktig del av människans beteende och kommunikation, men personer med autism kan ofta ha svårt för ögonkontakt. Beror detta på ointresse eller överkänslighet? I en pågående studie vid Gillbergcentrum i Göteborg vill den amerikanska forskaren Martyna Galazka och hennes kollegor ta reda på mer.

[Källa: Special Nest]

Autism vanligare hos patienter i allmänpsykiatrin

Så mycket som 19 procent av alla vuxna som söker sig till allmänpsykiatrin kan ha diagnostiserbar autism. Det visar en ny studie, genomförd av specialistpsykologen Johan Nyrenius, på Region Skånes vuxenpsykiatriska mottagning i Helsingborg.

[Källa: Region Skåne]

Nanna Gillberg: Obs! Detta mejl går inte att svara på

Två Dagar-krönika”I praktiken bollas brukare runt mellan instanser, som vill undvika att kontaktförsök ska belasta just deras budget.” Nanna Gillberg skriver om svårigheten att få kontakt med en verklig person inom välfärden.

[Källa: Göteborgs-Posten]

 

 

2021

Forskning: Autism anses mer funktionsnedsättande idag än tidigare

[2021-10-08] En ny studie från Göteborgs universitet visar att samma nivå av autismsymtom – till exempel svårigheter med den sociala interaktionen – anses vara mer funktionsnedsättande idag jämfört med tidigare. Enligt forskaren Sebastian Lundström kan det bero på snävare sociala normer och krav i samhället. Detta kan i sin tur vara en bidragande förklaring till den kraftiga ökningen av antalet autismdiagnoser.

[Källa: Special Nest]

DN Debatt. ”Fem förslag för att minska psykisk ohälsa hos unga”

[2021-05-20]  Arbetsgrupp från Läkaresällskapet: Jämfört med motsvarande länder upplever allt fler unga i Sverige psykiska och psykosomatiska symtom.

[Källa:  Dagens Nyheter]

Teoretiska krav slår ut många elever

[2021-05-04] Det krävs en omläggning av skolans kunskapskrav så att dessa anpassas också till elever med en mer praktisk än teoretisk begåvning. Det skriver professor Christopher Gillberg med flera.

[Källa: Svenska Dagbladet]

Nya kliniska riktlinjer ska hjälpa vården att ringa in autism

[2021-04-22] Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri har för första gången tagit fram kliniska riktlinjer för utredning och insatser vid autism. Nu arbetar föreningen vidare med hur riktlinjerna ska implementeras i vården.

[Källa: Lakartidningen.se]

Nanna Gillberg: Ditt ärende är avslutat och kommer att stängas

[2021-04-16] Sedan ledningsstrategier från bilindustrin tagit plats inom utbildning, vård och omsorg gäller kvalitetsmåttet genomströmning”, skriver Nanna Gillberg.

[Källa: Göteborgs-Posten]

Flera nya ESSENCE-mottagningar startar i Sverige

[2021-04-07] Region Västerbotten har precis startat ett multidisciplinärt ESSENCE-team för att ta emot barn med sammansatt utvecklingsneurologisk problematik. Region Västmanland startade en liknande mottagning i slutet av förra året. Båda verksamheterna är inspirerade av läkaren Christopher Gillberg, som har myntat ESSENCE-begreppet.

[Källa: Special Nest]

Förekomsten av autism i gruppen med anorexi kan ha överskattats

[2021-02-15] Tidigare forskning har visat att det finns en överrepresentation av autism bland personer med anorexi. En ny svensk studie indikerar dock att förekomsten av autism kan ha överskattats inom denna grupp. Special Nest intervjuar forskaren Lisa Dinkler som nyligen lade fram sin avhandling vid Sahlgrenska akademin i Göteborg.

[Källa: Special Nest]

A live experiment on children

[2021-01-09] The shocking evidence that convinced a High Court judge to effectively ban an NHS gender clinic from giving puberty-blocking drugs to children can be revealed for the first time today.

[Källa: Daily Mail, UK]

Autistic girls seeking answers ‘are seizing on sex change

[2021-01-09] Experts on gender dysphoria say vulnerable teenagers are being steered towards harmful interventions. A global expert on autism has warned in newly released legal papers that girls who are autistic or anorexic appear more likely to say they want to become boys.

[Källa: The Times, UK]

2020

När barnet inte vill äta 

[2020-12-21] Många barn har mer eller mindre långa perioder av att vara petiga och kinkiga med maten. Vissa äter bara pasta under en tid medan andra bara vill ha korv. För de flesta går det här över efter 6-års åldern, men för vissa fortsätter det att vara ett stort problem och då kan det handla om Undvikande/restriktiv ätstörning.

[Källa: Hjärnfonden]

Ny forskning visar koppling mellan feberkramper och adhd

[2020-10-23] Forskare har länge funderat på om feberkramper hos små barn kan vara en markör för en samtidig utvecklingsneurologisk funktionsnedsättning. Nu har barnläkaren och forskaren Gill Nilsson, i en ny studie vid Göteborgs universitet, kunnat påvisat ett sådant samband. Exakt hur sambandet ser ut är inte klarlagt, men Gill Nilsson hoppas på att upptäckten ska leda till nya riktlinjer inom barnhälsovård och barnsjukvård.

[Källa: Special Nest]

Mobilen ständigt närvarande i vardagen

[2020-06-05]

  • Mobiltelefonen är ständigt närvarande i mångas liv och påverkar människors vardag och relationer.
  • Vilka sociala regler finns för användandet av mobiler i olika situationer?
  • Hör Nanna Gillberg, forskare och universitetslektor vid Handelshögskolan i Göteborg, som studerat människors användande av mobiler.

[Källa: Sveriges Radio, Studio Ett]

Mobilberoende med Nanna Gillberg

[2020-05-05] Har du en mobil? I så fall bör du lyssna på Let's tech-poddens 22 avsnitt med forskaren och författaren Nanna Gillberg. Tillsammans med Henrik Enström talar hon om mobilens inverkan på våra sociala relationer och vad det gör med vår koncentrationsförmåga och kreativitet att ständigt vara kontaktbara och distraherade.

[Källa: Codic Consulting]

Adhd och fetma bör inte behandlas som två skilda problem

[2020-04-08] Personer som söker hjälp för adhd har inte sällan även överviktsproblematik. Men inom vården behandlas de båda tillstånden i regel var för sig. Detta är en stor nackdel, berättar Magnus Landgren, barnneurolog och docent i pediatrik vid Skaraborgs sjukhus och Gillbergcentrum vid Göteborgs universitet.

[Källa: Special Nest]

Teenage transgender row splits Sweden as dysphoria diagnoses soar by 1,500%

[2020-02-22] New health report and TV debates highlight backlash against gender reassignment.

[Källa: The Guardian, UK]

Påsatt, avskärmad och mobilberoende

[2020-01-08] Nanna Gillberg, forskare pratar om mobilberoende

[Källa: Ångestpodden]

2019

Forskare om mobilmissbruk: ”Jag har undvikit att mäta min skärmtid”

[2019-12-23] I en ny bok berättar forskaren Nanna Gillberg om hur det beroendeframkallande och kravlösa skärmanvändandet påverkar de sociala relationerna och vår uppmärksamhetsförmåga. Special Nest har intervjuat henne.

[Källa: Special Nest]

Det finns ett samband mellan fetma och adhd

[2019-12-16] Avgörande för hjälp till de med fetma och övervikt är kunskap om det starka sambandet med adhd. Sjukvården behöver samarbeta över klinikgränserna, inte minst när det gäller barn och unga. Det skriver Elisabeth Fernell, Magnus Landgren och Christopher Gillberg.

[Källa: Svenska Dagbladet]

Ifrågasatt diagnos ger oss ny syn på psykisk sjukdom

[2019-10-03] Bakom diagnoserna autism, adhd och tourettes kan ligga infektioner som går att bota. Att man inte velat ”tro på” diagnosen pans är ett tecken på att vi är inne i ett nytt känsligt skifte, menar kulturjournalisten Kjell Häglund.

[Källa: Svenska Dagbladet]

Språkförmågan är starkt påverkad hos barn med autism

[2019-04-12] En färsk studie om språk och autism visar att barn med autism har svårare för muntligt återberättande än barn utan diagnos, men också att de har svårare med läsförståelsen. Special Nest har intervjuat forskaren Emilia Carlsson.

[Källa: Special Nest]

Könsbytena på barn är ett stort experiment

[2019-03-13] Hundratals barn med könsdysfori utsätts varje år för ”behandling” med hormoner och därefter med könsstympning, helt utan rimligt underlag ifråga om vetenskap, beprövad erfarenhet och ofta utan etisk granskning. Det skriver professor Christopher Gillberg med flera vid Göteborgs universitet.

[Källa: Svenska Dagbladet]

Gillberg: Vi ifrågasätter inte könsdysfori

[2019-03-18] Representanter för Transammans och RFSL som bemött vårt debattinlägg i SvD om hormonell behandling och kirurgiskt avlägsnande av könsdelar på barn med könsdysfori verkar inte ha läst vad vi har skrivit eller vad vi vänder oss mot.

[Källa: Svenska Dagbladet]

2018

Solskyddsmedel kan vara farliga för hälsan

[2018-07-25] I Sverige finns sedan många år allmänna rekommendationer om att använda solskyddsmedel för att förebygga hudcancer. Men det okritiska användandet av solskyddsmedel som filtrerar bort den ultravioletta strålningen kan medföra allvarliga hälsorisker. Det skriver professor Christopher Gillberg med flera.

[Källa: Göteborgs-Posten]

2016

Behåll särskolan – för elevernas skull

[2016-09-05] Debatt Det är inte skolformen som avgör om elever med en intellektuell funktionsnedsättning har svårt att komma ut på arbetsmarknaden, det är deras funktionshinder. Behåll därför särskolan som kan ge dem anpassad undervisning, skriver bland andra barnneurolog Elisabeth Fernell.

[Källa: Göteborgs-Posten]

Children who eat plenty of oily fish may be better readers than their peers, experts say

[2016-06-05] Scientists found reading ability improved after consumption of Omega 3. Children were given Omega 3 and Omega 6 supplement for three months- Experts say findings reiterate importance of fatty acid in children’s diets.

[Källa: Daily Mail, UK]

2013

Forskare: Risk att screening missar flickor

[2013-12-03] Barn i Göteborg får vid 2,5 års ålder genomgå screening för autism. Nu presenterar Gunilla Westman Andersson, forskare vid Göteborgs universitets Gillbergcentrum, en avhandling där hon har jämfört symtom och utvecklingsprofiler hos barn som har bedömts ha autism i screeningen år 2009-2010.

[Källa: Dagens Medicin]

 Autism kan upptäckas hos spädbarn

[2013-11-26]  Barn som senare diagnostiseras med autismspektrumstörning har redan från två månaders ålder sämre förmåga att ta ögonkontakt, visar en ny studie i tidskriften Nature.

[Källa: Dagens Medicin]

Anorexia nervosa -on the autistic spectrum?

[2013-09] Numerous parental and anecdotal clinical reports, including some research studies, have highlighted that unusual eating behaviours and habits are often present in children with autistic spectrum disorders (ASD).

[Källa: The Psychologist]

How Autism Is Different in Girls vs. Boys

[2013-05-06] Why do boys get diagnosed with autism four times as often as girls? New research, including some of the latest data from the International Society for Autism Research annual conference last week, addresses this question, one of the biggest mysteries in this field. A growing consensus is arguing that sex differences exist in genetic susceptibility, brain development and social learning in autism—and they are meaningful to our understanding of the disorder and how it will be treated.

[Källa: The Wall Street Journal, USA]

Arga barn gör så gott de kan

[2013-04-02] Ställer ditt barn till scener, trotsar och får utbrott? Enligt forskaren Ross Greene beror det på att det explosiva barnet inte kan annat. Därför är lösningen att förebygga och samarbeta. – Vissa ifrågasätter att man ”ger efter” för barnet, men ingen skulle komma på idén att tvinga ett fysiskt handikappat barn att gå utan kryckor.

[Källa: Svenska Dagbladet]

Doubts over Triple P, the parenting program of choice

[2013-03-20] It is used in 25 countries, has been translated into 17 languages and is ranked by the United Nations as the leading parenting program. But a stoush has broken out whether what is known as Triple P - Positive Parenting Program - works as well as has been claimed, and has led to questions about the public money spent on it.

[Källa: The Sydney Morning Herald, Australia]

Blev av med jobbet som lokförare efter diagnos

[2013-01-14] När Torolf Jansson var 55 år fick han diagnosen Asperger. Då stoppades en drygt 20 år lång karriär som lokförare. – En tragedi, en skandal av stora mått, säger professor Christopher Gillberg.

[Källa: Göteborgs-Posten]

Scientists say talking to baby stops ADHD

[2013-01-13] Every parent knows they should feel guilty about using those electronic babysitters – the TV and computer – but now Scottish scientists have established just how important verbal communication is between mothers and their babies.

[Källa: The Herald]

Unga gör sig sjukare för att få hjälp

[2013-01-08] Unga gör sig sjukare för att få en plats på BUP-akuten. Och vågar inte bli friska av rädsla för att bli övergivna.Källa:

[Källa: Göteborgs-Posten]

Så nära ett jobb man kan komma

[2013-01]

De som inte kan fungera fullt ut på en traditionell arbetsplats har rätt att söka så kallad "daglig verksamhet". Detta är ett alternativ som kan motsvara både intressen och framtidsdrömmar. I Lidingö kommun finns Ögruppen. Där kan man få arbetslivserfarenhet, praktik och ibland ett fast jobb. Professor Christopher Gillberg tycker att den sociala kompetensen idag övervärderas av arbetsgivare. Yrkeskunnande och specialisering borde stå högre i kurs, tycker han.

[Källa: UR]