Göteborgs universitet
Bild
Line of smiling adults
Foto: Kurhan/Shutterstock.com
Länkstig

ESSENCE-Q-VUXEN screeningformulär

ESSENCE-Q-VUXEN är ett screening-formulär för vuxna med 12 frågor om förekomst av oro för problem under den tidiga utvecklingen.

IMPORTANT NOTICE

These screening questionnaires are protected by copyright, owned by Christopher Gillberg. They are currently unavailable and will return shortly. The continued use of these questionnaires is prohibited and unauthorised.

If you currently possess a copy of any of the questionnaires, please cease publication and/or distribution of them immediately. If you wish to continue with publication and/or distribution, please contact anna.spyrou@gnc.gu.se to discuss a financial agreement to do so.

To notify us of a suspected Copyright infringement please contact: Anna Spyrou, Communications Manager anna.spyrou@gnc.gu.se

You are reminded that previous access and use was authorised on the condition that you registered with the GNC and therefore, historic unregistered users are also required to cease using the questionnaires and encouraged to register when they become available in the near future.

Om ESSENCE-Q-VUXEN

ESSENCE-Q-VUXEN är ett screening-formulär för vuxna med 12 frågor om förekomst av oro för problem under den tidiga utvecklingen. Frågorna besvaras med ”Ja”, ”Kanske/Lite” eller ”Nej”.

Hur beräknas ESSENCE-Q-VUXEN?

Räkna ihop antalet JA och KANSKE/LITE.

Psykometriska egenskaper

ESSENCE-Q-Vuxens psykometriska egenskaper är under utvärdering.

Användbarhet

ESSENCE-Q-VUXEN kan fyllas i av patienten/den vuxna individen själv eller av en förälder. Alternativt kan formuläret användas som checklista vid intervju (genomförd av läkare, psykolog eller sjuksköterska) med patienten/den vuxna individen. Ett (eller flera) tydliga JA eller tre (eller flera) KANSKE/LITE styrker behovet av en fördjupad barndomsanamnes.