Göteborgs universitet
Bild
Line of smiling adults
Foto: Kurhan/Shutterstock.com
Länkstig

ESSENCE-Q-VUXEN screeningformulär

ESSENCE-Q-VUXEN är ett screening-formulär för vuxna med 12 frågor om förekomst av oro för problem under den tidiga utvecklingen.

Om ESSENCE-Q-VUXEN

ESSENCE-Q-VUXEN är ett screening-formulär för vuxna med 12 frågor om förekomst av oro för problem under den tidiga utvecklingen. Frågorna besvaras med ”Ja”, ”Kanske/Lite” eller ”Nej”.

Hur beräknas ESSENCE-Q-VUXEN?

Räkna ihop antalet JA och KANSKE/LITE.

Psykometriska egenskaper

ESSENCE-Q-Vuxens psykometriska egenskaper är under utvärdering.

Användbarhet

ESSENCE-Q-VUXEN kan fyllas i av patienten/den vuxna individen själv eller av en förälder. Alternativt kan formuläret användas som checklista vid intervju (genomförd av läkare, psykolog eller sjuksköterska) med patienten/den vuxna individen. Ett (eller flera) tydliga JA eller tre (eller flera) KANSKE/LITE styrker behovet av en fördjupad barndomsanamnes.

Ladda ner ESSENCE-Q-VUXEN

Frågeformulären är för närvarande inte tillgängliga för nedladdning. Tack för ditt tålamod.