Göteborgs universitet
Bild
mkmkm
Foto: piotr_pabijan/Shutterstock.com
Länkstig

Screeningformulär och protokoll

Screeningformulär utvecklade och översatta av GNC för användning i både forskning och kliniska sammanhang.

Utveckling

Bild
Gold cogs in motion
Foto: Pixabay.com

På GNC (och tidigare Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri) har vi utvecklat ett antal verktyg avsedda att användas vid screening och diagnostisering inom området barnneuropsykiatri/ESSENCE i både kliniskt arbete och forskning.

Våra screeningformulär

Bild
Foto: Pixabay.com

Alla 8 verktyg 2-5 (FTF-T), 5-15-R (FTF-T), ASDASQ, ASSERT, ASSQ, A-TAC, ESSENCE-Q,  ESSENCE-Q-VUXEN får användas gratis, men vi förväntar oss dock att användare registrerar sig hos oss  genom att maila anna.spyrou@gnc.gu.se och håller oss informerade om den forskning de vill göra med verktygens hjälp, berättar för oss om studier som de har genomfört, och, när än så må vara lämpligt, konsulterar oss rörande tolkning och publikationer. Vi förväntar oss även (och tar för givet) att vi kommer att konsulteras rörande medförfattarskap i vissa lägen (såsom i studier som använder något av de åtta verktygen där vi har bidragit till utformning och/eller datainsamling).

Språk

Bild
Foto: Pixabay.com

Vi försöker översätta alla våra screeningformulär till så många språk som möjligt för att de ska kunna användas både i forskning och i kliniska sammanhang. Om du vill använda våra formulär men inte hittar dem på önskat språk kan du kontakta Anna Spyrou anna.spyrou@gnc.gu.se så kan vi hjälpa dig med ditt planerade projekt.