Göteborgs universitet
Bild
mkmkm
Foto: piotr_pabijan/Shutterstock.com
Länkstig

Screeningformulär och protokoll

Screeningformulär utvecklade och översatta av GNC för användning i både forskning och kliniska sammanhang.

IMPORTANT NOTICE

These screening questionnaires are protected by copyright, owned by Christopher Gillberg. They are currently unavailable and will return shortly. The continued use of these questionnaires is prohibited and unauthorised.

If you currently possess a copy of any of the questionnaires, please cease publication and/or distribution of them immediately. If you wish to continue with publication and/or distribution, please contact Anna Spyrou, Communications Manager anna.spyrou@gnc.gu.se to discuss a financial agreement to do so.

To notify us of a suspected Copyright infringement please contact: Anna Spyrou, Communications Manager anna.spyrou@gnc.gu.se

You are reminded that previous access and use was authorised on the condition that you registered with the GNC and therefore, historic unregistered users are also required to cease using the questionnaires and encouraged to register when they become available in the near future.

Utveckling

Bild
Gold cogs in motion
Foto: Pixabay.com

På GNC (och tidigare Avdelningen för barn- och ungdomspsykiatri) har vi utvecklat ett antal verktyg avsedda att användas vid screening och diagnostisering inom området barnneuropsykiatri/ESSENCE i både kliniskt arbete och forskning.

Språk

Bild
Foto: Pixabay.com

Vi försöker översätta alla våra screeningformulär till så många språk som möjligt för att de ska kunna användas både i forskning och i kliniska sammanhang. Om du vill använda våra formulär men inte hittar dem på önskat språk kan du kontakta Anna Spyrou anna.spyrou@gnc.gu.se så kan vi hjälpa dig med ditt planerade projekt.