Göteborgs universitet
Bild
Book shop

Böcker

Lista över böcker som publicerats av forskare vid Gillbergcentrum från 2011 och framåt.

2022

Nylander, Lena & Jansson, Mats (2022). I den bästa av världar. Komlitt.

Gunilla Westman Andersson  & Ann-Katrin Swärd (reds) (2022). Specialpedagogisk verksamhet- för ALLA barn i förskolan. Lund: Studentlitteratur.

2021

Christopher Gillberg, (2021). The ESSENCE Of Autism And Other Neurodevelopmental Conditions. Jessica Kingsley Publishers. 

2020

Clare S Allely, (2020). The Psychology of Extreme Violence A Case Study Approach to Serial Homicide, Mass Shooting, School Shooting and Lone-Actor Terrorism. Routledge.

2019

Nanna Gillberg, (2019).  Påsatt och avskärmad: i en uppkopplad värld. Roos & Tegnér.

2018

Christopher Gillberg, (2018) ESSENCE: Om adhd, autism och andra utvecklingsavvikelser. Stockholm: Natur & Kultur.

Nanna Gillberg, (2018). Jag har aldrig märkt att kön har haft någon betydelse. Lund: Studentlitteratur AB.

2015

Mats Jansson & Lena Nylander (2015). Äldre med autism. Autism- och Aspergerförbundet.

2014

Christopher Gillberg, (2014). ADHD and Its Many Associated Problems. Oxford: Oxford University Press.

2013

Mary Coleman & Christopher Gillberg. (2013). The Autisms. Oxford: Oxford University Press.

2011

Christopher Gillberg (2011). Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom : normala, geniala, nördar? Lund: Studentlitteratur AB.