Göteborgs universitet
Bild
Book shop

Böcker

Lista över böcker som publicerats av forskare vid Gillbergcentrum.

2023

Bourgeron T. Des gènes, des synapses, des autismes: Un voyage vers la diversité des personnes autistes (frankska). Odile Jacob; 2023.

2022

Allely, C. Autism Spectrum Disorder in the Criminal Justice System: A Guide to Understanding Suspects, Defendants and Offenders with Autism. Oxford & New York : Routledge; 2022.

Gillberg N.  Jag har aldrig märkt att kön har haft någon betydelse. Upplaga 2. Lund: Studentlitteratur; 2022.

Nylander L & Jansson M.  I den bästa av världar. Komlitt; 2022.

Westman Andersson G  & Ann-Katrin Swärd (reds) (Specialpedagogisk verksamhet- för ALLA barn i förskolan. Lund: Studentlitteratur; 2022.

2021

Gillberg C. The ESSENCE of Autism and Other Neurodevelopmental Conditions: Rethinking Co-Morbidities, Assessment, and Intervention. London: Jessica Kingsley Publishers; 2021.

2020

Allely CS. The Psychology of Extreme Violence: A Case Study Approach to Serial Homicide, Mass Shooting, School Shooting and Lone-actor Terrorism. Oxford & New York : Routledge; 2020.

2019

Gillberg N. Påsatt och avskärmad: i en uppkopplad värld. Malmö : Roos & Tegnér; 2019.

2018

Gillberg N.  Jag har aldrig märkt att kön har haft någon betydelse. Upplaga 1. Lund: Studentlitteratur; 2018.

Gillberg C. ESSENCE: om adhd, autism och andra utvecklingsavvikelser. Stockholm: Natur Kultur Akademisk; 2018. 

2015

Gillberg C, Råstam M & Fernell E. Barn- och ungdomspsykiatri. Upplaga 3. Stockholm: Natur & kultur; 2015.

Jansson M & Nylander L. Äldre med autism. Autism- och Aspergerförbundet; 2015.

2014

Gillberg C. ADHD and its Many Associated Problems. New York: Oxford University Press; 2014.  

2013

Gillberg C. Ett barn i varje klass: om ADHD och DAMP.  Upplaga 3. Lund: Studentlitteratur; 2013.

2012

Coleman M & Gillberg C. The Autisms. New York: Oxford University Press; 2012.  

2011

Gillberg C. Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom: normala, geniala, nördar? Lund : Studentlitteratur; 2011.

2009

Coleman M & Gillberg C. The Biology of the Autistic Syndromes. Upplaga 4. New York : Oxford University Press; 2009.

2006

Gillberg C, Harrington R & Steinhausen H. (Reds) A clinician's handbook of child and adolescent psychiatry. Cambridge: Cambridge University Press; 2005.

2005

Gillberg C. Ett barn i varje klass: om ADHD och DAMP. Upplaga 2. Stockholm: Cura; 2005.

Nordin V & Gillberg C. Autism och autismliknande tillstånd - en översikt. Upplaga 2. Stockholm : Riksföreningen Autism; 2005.

2003

Gillberg C. Clinical Child Neuropsychiatry. Cambridge: Cambridge University Press; 2003.

2002

Gillberg C.  Autism: medicinska och pedagogiska aspekter. Stockholm: Cura; 2002.

Gillberg C. A Guide to Asperger Syndrome. Cambridge: Cambridge University Press; 2002.

2001

Gillberg C & Peeters T. Autism - Medicinska och pedagogiska aspekter. Lund: Studentlitteratur; 2001.

2000

Gillberg C & Coleman M. The Biology of the Autistic Syndromes. Upplaga 3. Cambridge: Cambridge University Press; 2000.

Gillberg C. projektet KUB and Sverige. Sexuella övergrepp mot barn: expertrapport. Neuropsykiatriska aspekter. Stockholm: Socialstyrelsen. 2000.

Gillberg C. Child and adolescent psychopharmacology. Darmstadt: Darmstadt; 2000.

Gillberg C & Hellgren L. Barn- och ungdomspsykiatri. Upplaga 3. Stockholm: Natur och Kultur; 2000.

Gillberg C & O'Brien G. Developmental disability and behaviour. London: Mac Keith; 2000.

1999

Gillberg C. Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna. Stockholm: Natur och Kultur; 1999.

Gillberg C. Det hoppar och rycker i kroppen och själen: om Tourettesyndromet och andra tillstånd med tics hos barn, ungdomar och vuxna. Stockholm: Stockholm Cura; 1999.

Gillberg C & Peeters T. Autism - Medical and educational aspects. London: Whurr Publishers Ltd; 1999.

Råstam Bergström MRB, Gillberg IC & Gillberg CG. Nervös Spisevägring. Anorexia Nervosa. Köpenhamn: Nordisk Forlag A/S; 1999.

Gillberg C. Tourette syndrom. Stockholm : Bokförlaget Cura; 1999.

1997

Gillberg C. Barn, ungdomar och vuxna med Asperger syndrom. Normala, geniala, nördar? Stockholm: Cura; 1997.

1996

Gillberg C, Ehlers S, Wahlström, J & Osmar-Sverkersdotter H. Fragil-X-syndromet Fraxa. Stockholm: Riksföreningen Autism; 1996.

Coleman M & Gillberg C. The Schizophrenias: A Biological Approach to the Schizophrenia Spectrum Disorders. New York: Springer Publishing Company; 1996.

Gillberg C. Ett barn i varje klass. Om DAMP/MBD och ADHD. Upplaga 1. Stockholm: Cura; 1996.

1995

Råstam Bergström M, Gillberg C & Gillberg IC. Anorexia nervosa : bakgrundsfaktorer, utredning och behandling. Stockholm: Liber Utbildning; 1995.

Gillberg C & Gillberg IC. Barn som inte är som andra. Göteborg: Skolhälsovård; Gothia; 1995.

Gillberg C. Clinical Child Neuropsychiatry. Cambridge: Cambridge University Press; 1995.

Gillberg C & Peteers T. Autism: Medical and Educational Aspects. London, England: Whurr Publishers; 1995.

Råstam Bergström MRB, Gillberg CG & Gillberg CG. Anorexia nervosa. Stockholm: Liber Utbildning; 1995.

1994

Gillberg C & Ödman M. Dyslexi - vad är det? Stockholm: Natur och Kultur; 1994.

Gillberg C & Nordin V. Autism och autismliknande tillstånd - en översikt. 1 upplaga Stockholm, Sweden: Riksföreningen Autism; 1994.

Ehlers S & Gillberg C. Aspergers syndrom - en översikt. Stockholm: Riksföreningen Autism; 1994.

1992

Gillberg C & Coleman M. The Biology of the Autistic Syndromes. Upplaga 2. London: Mac Keith Press; 1992.

Gillberg C. Autism och autismliknande tillstånd hos barn, ungdomar och vuxna. Stockholm : Natur och kultur; 1992.

1991

Gillberg C. Barn med DAMP/MBD. Stockholm : Riksförb. för rörelsehindrade barn och ungdomar RBU. 1991.

1990

Gillberg C and Hellgren L. Barn- och ungdomspsykiatri.  1 upplaga. Stockholm : Natur och kultur. 1990.

1989

Gillberg C. Autism och andra barndomspsykoser. Stockholm: Natur och Kultur; 1989.

Gillberg C. Diagnosis and treatment of autism. New York: Plenum Press; 1989.

Gillberg C. Medicinering vid autism och andra barndomspsykoser. Stockholm: Riksföreningen för psykotiska barn; 1989.

1986

Gillberg C, and Modigh K. Ångest hos barn. Oslo: Universitetsforlaget; 1986.

1985

Gillberg C & Coleman M. The Biology of the Autistic Syndromes. Upplaga 1. New York : Praeger; 1985.