Länkstig

Cecilia Kilhamn

Pedagogisk utvecklare

Nationellt Centrum för Matematikutbildning, NCM
Besöksadress
Vera sandbergs allé 8
41133 Göteborg
Postadress
Box 160
40530 Göteborg

Om Cecilia Kilhamn

Undervisning

Cecilia Kilhamn är disputerad i matematikdidaktik och arbetar idag dels som pedagogisk utvecklare på NCM (Nationellt Center för Matematikutbildning) och dels som forskare knuten till Institutionen för didaktik och pedagogisk profession vid Göteborgs Universitet.

På NCM är Cecilia redaktör för tidskriften Nämnaren och arbetar med olika former av kompetensutbildningsupdrag.

Cecilia är temaledare inom förskarskolan CUL där hon tillsammans med Angela Wulff tar hand om doktorander som har en inriktning mot lärande och undervisning i matematik eller naturvetenskap.

Utöver forskning om algebraundervisning har Cecilia ett speciellt intresse för kommunikation i matematik, liksom språkets, skriftliga modeller och symbolers betydelse i matematikundervsiningen. Cecilia har varit vetenskaplig ledare för två utvecklingsprojekt på IDPP under 2010-talet: ROMB och KOMMA.

Sedan 2019 fokuserar Cecilia sin forskning på implementeringen av programmering i matematikämnet i grunskolan.

Forskning

Cecilia Kilhamn forskar om lärande och undervisning av matematik inom främst grundskolan och lärarutbildningen.

Magisteruppsatsen (2003) handlade om hur unga elever i årskurs 3 och 5 kan förstå funktionsbegreppet genom ett laborativt arbetssätt med "funktionslådor"

Doktorsavhandlingen (2011) fokuserar på kopplingen mellan konkreta exempel, metaforer och abstrakt förståelse av negativa tal i grunskolans årskurs 6-9.

Främst rör sig Cecilias forskningsintressen inom området taluppfattning och algebra. Hon har arbetat med projektet VIDEOMAT (Videoinspelad matematikundervisning), en internationell komparativ videostudie i matematik i samarbete med Åbo Akademi (Finland) Universitetet i Agder (Norge) och UCLA (USA) under ledning av Profesor Roger Säljö (LinCS, GU). VIDEOMAT-projektet utforskar introduktion av algebra i årskurs 6 och 7.

Sedan 2019 ingår Cecilia i forskningsprojektet InPAC som handlar om implementeringen av programmering i skolans matematikämne, med speciellt fokus på kopplingen mellan algebra och programmering. Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet och leds av Kajsa Bråting vid uppsala Universitet. Nyckelord Matematikdidaktik, algebra, negativa tal, begrepp, taluppfattning, problemlösning, laborativa arbetssätt, kommunikation i matematik, programmering i skolan