Länkstig

Ann-Sofie Holm

Universitetslektor

Institutionen för pedagogik och
specialpedagogik
Besöksadress
Västra Hamngatan 25
41117 Göteborg
Rumsnummer
A3 127
Postadress
Box 300
40530 Göteborg

Om Ann-Sofie Holm

Forskningsintresse Mina forskningsintressen rör frågor om kön och utbildning, marknadiseringen av det svenska skolsystemet samt ungas karriärval. För närvarande ingår jag i ett VR-finansierat forskningsprojekt "Going Global", vars syfte är att studera svenska utbildningsföretags etableringar utomlands. Till avslutade forskningsprojekt hör "Ungdomars skolvardag i könsperspektiv" (Skolverket, 2003-2008); ”Gymnasiet som marknad” (VR, 2008-2011); "Skolprestationer och kön. Om undervisning, ungdomsgrupper och lokala villkor" (VR, 2011-2013); ”Inkluderande och konkurrerande? Gymnasieskolan i skärningspunkten mellan social inkludering och marknadisering” VR, 2012-2015) samt "Lära för karriärvalet" (Forte 2016-2019).

Jag ingår i forskningsmiljön (PAGE - Power and AGency in Education) vid Institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs Universitet. Därtill är jag ordförande i institutionens genuskollegium samt medlem i editorial bord för den internationella tidsskriften Gender and education.