Göteborgs universitet
Bild
Lab på MPE Core Facility
Foto: Charbel Sader
Länkstig

Mammalian Protein Expression (MPE)

Core faciliteten Mammalian Protein Expression (MPE) erbjuder produktion av rekombinanta proteiner för forskningsändamål. Vi använder mammalieceller för att kunna producera komplexa proteiner med post-translationella modifieringar, såsom glykosylering. Centret är öppet för forskare inom akademin, både Göteborgs universitet och andra lärosäten, men även för andra användare från t.ex. företag.

Vi kan hjälpa till med odling av cellinjer adherent eller i suspension i stort eller litet format och kan även odla hybridom för produktion av monoklonala antikroppar.

Samarbeten i Sverige och Europa

MPE är del av både svenska och internationella nätverk och samarbeten. Nedan finns länk direkt till den nationella infrastrukturen PPS - och du kan också läsa mer om våra nätverk och samarbeten via länken intill.

Protein Production Sweden (PPS) är en nationell forskningsinfrastruktur som etablerades 2022. PPS fokuserar på produktion och rening av (främst) rekombinanta proteiner för svenska forskare. PPS använder flera olika uttryckssystem, vilket möjliggör produktion av många olika typer av proteiner.

Forskare kan få tillgång till PPS infrastruktur genom en gemensam ingång och erhålla individuellt stöd baserat på sina forskningsbehov under hela processen för proteinproduktion och rening. Detta kan inkludera alla steg från projektvägledning och initial design till slutlig kvalitetskontroll eller enskilda steg i processen.