Bild
Karl Zhang infront of a screen
Bild: Core Facilities, CCI
Länkstig

Nya teknologier ersätter gamla metoder

Publicerad

Vilka är medarbetarna på Core Facilities? Lär känna vår kollega Karl Zhang, som jobbar vid Centre for Cellular Imaging, och läs om hans arbete.

Karl Zhang har arbetat vid Centre for Cellular Imaging (CCI), vid Core Facilities sedan 2018. Dessförinnan jobbade Karl i Schweiz som forskare vid EMPA (Swiss Federal Laboratories for Materials and Technology). Vid EMPA var Karls arbete fokuserat på utveckling av nya material, exempelvis antibakteriella textilier och inkapsling av läkemedel i nano- och mikrofibrer samt multifunktionella mikrofluidsystem exempelvis kliniska injektionssystem och bärbara mikrofluidsystem. Karl har en doktorsexamen i kemi och nanobioteknologi från Chalmers, där han utförde sitt arbete vid Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap.

Hur ser din roll hos CCI ut?

- Min roll hos CCI är väldigt varierande. Jag arbetar med support för våra användare, med huvudsakligen fokus på ljusmikroskopi och mikrofabrikation. Jag designar och tillverkar unika enheter för våra användare, för att stödja deras laborationsarbete, såsom provförberedelse eller integrering i mikroskopisystemapplikationer, exempelvis mikrofluidsystem. Jag skriver också protokoll på Tissue clearing för våra användare och lär dem hur de på bästa sätt kan förbereda sina prover på egen hand.

Karl har omfattande erfarenhet och kunskap inom flera områden: kemi, mikrofabrikation för farmaceutiskatillämpningar, avancerad materialvetenskap samt läkemedelsutveckling.

- Eftersom våra användare kommer från olika fakulteter och institutioner vid Göteborgs universitet, liksom från andra universitet och privata företag, har jag möjlighet att tillämpa min expertis i flera olika projekt.

När Karl började på CCI märkte han att potentiella användare, i vissa fall, var tveksamma att prova nya teknologier eller metoder. Sex år senare är användarna mer bekväma med innovativa tillvägagångssätt då de fått se positiva resultat.

- Jag känner uppskattning för mitt arbete när våra användare är villiga att omfamna våra nya metoder och teknologier. Den här samarbetsandan är väldigt givande, och tillsammans med våra användare kan vi göra framsteg i vår support och forskning.

Vad uppskattar du mest med att arbeta på CCI?

- På CCI får jag utvidga min kunskapsbas och fortsätta arbeta inom flera olika områden.

Bild
Karl Zahng
Foto: Amelie Karlsson