Göteborgs universitet
Länkstig

Proteinproduktion: samarbeten i Sverige och Europa

MPE är del av både svenska och internationella nätverk och samarbeten. Som forskare få du tillgång till all kompetens samlat via en gemensam ingång och möjlighet att få stöd utifrån ditt forskningsbehov.

PPS: Nationell infrastruktur för proteinproduktion i Sverige

Protein Production Sweden (PPS) är en nationell forskningsinfrastruktur som etablerades 2022. PPS fokuserar på produktion och rening av (främst) rekombinanta proteiner för svenska forskare. PPS använder flera olika uttryckssystem, vilket möjliggör produktion av många olika typer av proteiner.

Forskare kan få tillgång till PPS infrastruktur genom en gemensam ingång och erhålla individuellt stöd baserat på sina forskningsbehov under hela processen för proteinproduktion och rening. Detta kan inkludera alla steg från projektvägledning och initial design till slutlig kvalitetskontroll eller enskilda steg i processen.

De fem universitet som ingår i infrastrukturen är Göteborgs universitet som är värduniversitet, Lunds universitet, Karolinska institutet, Kungliga Tekniska Högskolan samt Umeå universitet.

P4EU: Europeiskt nätverk för proteinproduktion

Vi är en del av det europeiska nätverket för faciliteter som arbetar med proteinproduktion inom akademin. Nätverkat kallas P4EU vilket står för Protein Production Purification Partnership in Europe.