Göteborgs universitet
Bild
Provrör
Biobank
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Biobank Core Facilities

Behöver du som forskare stöd gällande provtagning och hantering av humanbiologiskt material? Eller ska du göra en biobanksansökan? På Biobank Core Facilities finns experter som kan hjälpa dig både operativt och rådgivande. Vi bedriver också forskning kring provkvalitet.

Forskningsstöd och rådgivning

På Biobank Core Facility kan du t.ex. få hjälp med

 • Rådgivning och biobanksstöd
 • Biobanksansökan
 • Insamling av prover
 • Provhantering
 • DNA-extraktion
 • PBMC-extraktion
 • Förvaring och spårbarhet av biobanksprov

Stöd med provinsamling

Biobank Core Facility erbjuder utökad operativ biobanksservice. Vi ger råd och praktiskt stöd för provinsamling och provhantering. Vi kan också ge information om transport av biologiskt material, analysplattformar, provtillgång och systemstöd för datahantering kopplat till biobanksprov.

Rådgivning och biobanksansökan

Biobank Core facility ger råd, vägledning och information kring biobankslagen och biobanksprover. Vi kan också stödja dig med biobanksansökan eller upprättande av biobanksavtal, Material Transfer Agreement (MTA), och biobanksrelaterade delar i etikansökan och forskningsinformation.

Regional och nationell samverkan

Vi samverkar med Biobank Väst som finns belägen på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och är Västra Götalands gemensamma biobank. Tillsammans jobbar vi utifrån nationella och internationella riktlinjer för att hjälpa dig harmonisera din forskning utifrån rådande förutsättningar.

Biobank väst är den gemensamma administrativa biobanken med registreringsnummer 890 hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och ansvarar för alla provsamlingar inom Västra Götaland.

Biobank Core Facility är också en av de nationella noderna inom Biobank Sverige. Här har vi ett nationellt ansvar att utveckla biomarkörer och bedriva forskning kring provkvalité.

  Biobank väst logotyp
  Vi samverkar regionalt genom Biobank Väst
  Biobank Sveriges logotyp
  Vi har nationellt uppdrag genom Biobank Sverige.

  Kontakta oss

  För att förstärka samarbetet inom Biobank Sverige och harmonisera nationella biobanksaktiviteter finns en projektledare eller provservicekoordinator vid varje universitet med en koppling till universitetssjukhuset. Projektledare eller provservicekoordinator ger råd och stöd vid planering, insamling och uttag i nationella studier. Alla är delaktiga i att skapa det nationella provservicenätverket. 

  Elin Stenfeldt
  Projektledare och Nationell Provservicekoordinator

  Åsa Torinsson Naluai
  Docent och universitetsbiobanksamordnare

  Om oss

  Biobank Core Facility utgör tillsammans med Biobank Väst en av noderna inom Biobank Sverige. Vi ger rådgivning inom biobankning och bedriver forskning kring provkvalitet.

  Kontakt