Göteborgs universitet
Bild
Confocal tile scan (LSM700 inverted microscope) of an anammox biofilm stained with Acridine Orange, which allows to make a distinction between DNA (green) and RNA (red). A ciliate is also stained with a FISH probe targeting eukaryotes (blue).
Länkstig

Centre for Cellular Imaging (CCI)

På Centre for Cellular Imaging (CCI) hittar du en facilitet som integrerar både ljus- och elektronmikroskopi. Vi erbjuder tillgänglig och toppmodern bildutrustning och expertkunskap på området. Forskare från universitet och företag - både inom och utanför Sverige - är alla välkomna till oss.