Göteborgs universitet
Länkstig

Nationella forskningsinfrastrukturer och nätverk

Våra enheter har en stark nationell och internationell profil och är del av nationalla infrastrukturer så som SciLifeLab samt internationella så som EuroBioimaging. Genom våra samarbeten vill vi tillgängligöra resurser så att forskare lokalt enkelt kan nyttja nationell expertis. Läs mer om våra samarbeten via länken nedan.