Göteborgs universitet
Länkstig

Kontaktinformation

Telefon
Postadress
Sahlgrenska akademin, Core Facilities, Box 413, 405 30 Göteborg
Besöksadress
Medicinaregatan 3B

Chef Core Facilities
Chef och föreståndare för EBM

Marie Hornfelt

Chef Core Facilities
Chef SAMBIO

Elisabet Carlsohn

Administrativ chef
Carina Johansson 

Ledningssamordnare
Niklas Jern