Göteborgs universitet
Bild
bild på ett Fusion Lumos mass spektrometer inom proteomik

Proteomics (PCF)

Vi är en teknikplattform som erbjuder vetenskaplig expertis och avancerade instrumentering för proteomikstudier inom medicin och life science. De flesta av våra användare kommer från Göteborgs Universitet och Chalmers, men användare från andra universitet och även företag är välkomna.

Vi utför ca 300 projekt per år och är en av noderna inom BioMS för biologisk mass-spektrometri (MS) som har stöd från Vetenskapsrådet och SciLifeLab grundad av den svenska regeringen. Vi erbjuder studiedesign och utförande av experiment för bland annat proteinidentifiering, karaktärisering av post-translationella modifieringar (fosforylering, glykosylering m.m.), protein interaktionsanalys, studier av biologiska processer och identifiering av biomarkörer. En stor del av projekten är relativ proteinkvantifiering där proteinuttrycket mellan olika grupper jämförs.
Vi har kompetens inom provupparbetning från ett stort antal olika specier och material, såsom extrakt, celler, vävnad, organ och vätskor. Vi använder också tekniker inom affinitet och kromatografi för anrikning eller fraktionering som en del av den experimentella designen.