Göteborgs universitet
Bild
EBMs lokaler utifrån
Länkstig

Experimentell biomedicin (EBM)

Vid Göteborgs universitet bedrivs forskning inom många fält. En del av forskningen använder djur, till exempel inom biomedicin är användning av försöksdjur avgörande för utveckling av behandlingar och nya läkemedel mot sjukdomar som cancer, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. På Experimentell biomedicin (EBM) erbjuder vi service, expertis och stöd för forskningen som använder djur.

Om du är forskare och har tillgång till EBM kan du logga in här och hitta nyttig information rörande ditt arbete. Har du frågor är du välkommen att kontakta EBM.

Särskilt etiskt tillstånd

Forskning med djur omfattas av ett lagstadgat regelverk och kräver särskilt etiskt tillstånd som godkänts av en etisk nämnd utsedd av Jordbruksverket. Jordbruksverket utfärdar de förordningar som styr djurförsöksverksamhet i Sverige. Läs gärna mer om detta på Jordbruksverkets webbplats och via Vetenskapsrådet.

Du kan också hitta mer information om Göteborgs universitets förhållningssätt till djurförsök i listan Länkar.

EBM:s service till forskning

De allra flesta forskningsstudier som utförs på EBM görs på smågnagare såsom mus och råtta, men EBM har även en stordjursavdelning och en för Sverige unik operationsavdelning.

Vid EBM sköts djuren av kvalificerad personal, och djurens välmående övervakas och kontrolleras av veterinärer. Alla som arbetar och forskar på EBM uppfyller de lagkrav som finns på specialutbildning för detta ändamål.

På EBM ger vi stöd åt forskning inom flera medicinska områden såsom cancer, nervsjukdomar, reumatism, diabetes, hjärt-/kärlsjukdomar och vaccinutveckling. Det finns en stark koppling till sjukhusen i Västra Götalandsregionen, framförallt Sahlgrenska Universitetssjukhuset, där många läkare delar sin tid mellan forskning på EBM och kliniskt arbete på sjukhuset.

Få tillgång till EBM:s lokaler och service

För att få access till och kunna jobba och forska på EBM krävs att man har godkänd utbildning i försöksdjurskunskap, samt har gått en introduktionskurs till EBM. Den lagstadgade utbildningen för arbete med försöksdjur omfattar både teori och praktiska moment. Utbildningens delmoment ges löpande via webb-utbildning, föreläsning samt praktisk träning.

Kontakta oss för mer information.

X-konto vid Göteborgs universitet

I september 2022 beslutade Göteborgs universitet att all icke-anställd personal och studenter ska ha ett x-konto och en GU-mailadress vid arbete inom Göteborgs universitet.

EBM skapade vanligtvis x-konton för användare på EBM, men detta är inte längre något vi kan förse dig med. X-konton skapas nu via din heminstitution.

I korthet betyder detta:

  • Forskargruppen som tar med en ny medlem utan x-konto (t.ex. en student), ansvarar för att skapa ett x-konto och GU-mailadress via sina Auktoriseringsadministratörer.
  • GU-e-postadress är inte detsamma som en student.gu.se-adress.
  • GU-e-postadressen måste hanteras och övervakas. – Det här är adressen som EBM kommer att använda som kontaktkanal.
  • X-account ger tillgång till Microsoft365, samt ett antal system t.ex. Tid Redigera och bocka @lab.
  • Tillgång till EBM är endast möjlig för personer med ett aktivt x-konto.

    Om medarbetaren inte redan har ett GU-kort beställs detta efter inloggning via medarbetarportalen.

Skapande av ett x-konto för företag/personal utan koppling till Göteborgs universitet; Kontakta forskningsadm@ebm.gu.se