Göteborgs universitet
Länkstig

Kurser och utbildning

Forskare från MPE Core Facility är delaktiga i olika kurser på både grundnivå och avancerad nivå.

Apotekarprogrammet

Här deltar vi med momentet Farmaceutisk bioteknik i kursen Cellbiologi III på termin 2. Vi deltar också med föreläsningar och laborationer under termin 8 i den valbara kursen ”Molekylär genetik och utveckling av rekombinanta proteinläkemedel” (7.5 hp).

Forskarutbildning

MPE Core Facility ger doktorandkursen Cellodling (2.5 hp), vilken ger grundläggande teoretiska och praktiska kunskaper i hur man odlar celler samt ett antal tillämpningar. Kursen ges en gång om året, vanligen på hösten, och söks via kurskatalogen på Sahlgrenska akademin under april månad.