Bild
Elisabeth talar med en kollega
Elisabeth Thomsson med sin kollega Mikael Andersson
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Skräddarsydda proteiner för forskningsändamål

Publicerad

Elisabeth Thomsson, forskare på enheten Mammalian Protein Expression vid Core Facilities, ägnar sig åt odling av mammalieceller för produktion av proteiner i större skala. Här kan du läsa mer om hennes arbete och hur hon, tillsammans med sina kollegor, skapar skräddarsydda proteiner för forskningsändamål.

Elisabeth Thomsson har varit verksam vid enheten Mammalian Protein Expression sedan 2005. Hon avlade magisterexamen i biologi vid Göteborgs universitet och fokuserade särskilt på cellfysiologi och mikrobiologi under sina studier. Senare doktorerade Elisabeth vid Chalmers på institutionen för Life Sciences. Hennes forskning kretsade kring kol- och kvävesvält hos jästceller i samband med etanolproduktion under syrefria förhållanden.

- Som industridoktorand hade jag förmånen att samarbeta med Absolut Vodka. Tillsammans undersökte vi hur syrebrist i kombination med olika sorters näringsbrist påverkar etanolproduktionen. Både syrebrist och variationer i näringstillgång uppstår lättare i industriell skala eftersom man utför det i enorma odlingstankar. Resultatet skulle senare användas för att optimera produktionen med mindre förarbete och med så enkla odlingsförhållanden som möjligt.

Det var under hennes magisterarbete som Elisabeth, i stället för att undersöka celldöd, fick rådet att fokusera på odling av celler.

- Mitt intresse för cellodling harmonierade perfekt med den tjänst jag erbjöds vid Mammalian Protein Expression. Mammalieceller är utmanande att odla, vilket gör arbetet mer komplicerat

Elisabeth ägnar sig huvudsakligen åt cellodling i större lab-skala och att odla celler i bioreaktor. Det är när användare behöver en större mängd protein som Elisabeth använder bioreaktorer, då kan hon producera hela vägen upp till gram skala.

Mammalieceller krävs när användaren behöver ett större protein eller om proteinet ska bli modifierat med till exempel kolhydrater. Ett exempel på protein Elisabeth har producerat är humana virusprotein för användning inom sjukvården vid serologisk diagnosticering av olika sjukdomar. Protein produceras också för forskningsändamål – tex antikroppar vilka kan produceras genom odling av hybridomcelleri bioreaktor.

- En av de mest givande aspekterna av mitt arbete vid Mammalian Protein Expression är kontakten med våra användare och möjligheten att lära mig om deras forskningsområden. Det bidrar till att göra mitt arbete både varierat och mer intressant.

Själva odlingen är också en stor anledning till att Elisabeth trivs med sitt jobb.

- Sedan tycker jag odlingen av celler är otroligt givande. Det är kul att se när större odlingar fungerar och när något inte fungerar får man se över vad odlingen behöver och använda sin problemlösningsförmåga.


 

Mammalian Protein Expression

Core faciliteten Mammalian Protein Expression erbjuder produktion av rekombinanta proteiner för forskningsändamål. Mammalian Protein Expression använder mammalieceller för att kunna producera komplexa proteiner med post-translationella modifieringar, såsom glykosylering. Mammalian Protein Expression är öppet för forskare inom akademin, både Göteborgs universitet och andra lärosäten, men även för andra användare från till exempel företag. Mammalian Protein Expression kan hjälpa till med odling av cellinjer adherent eller i suspension i stort eller litet format och kan även odla hybridom för produktion av monoklonala antikroppar.