Bild
Per Sikora
Länkstig

Bioinformatiken fortsatt viktig för utveckling av precisionsmedicin

Publicerad

Socialstyrelsen tilldelade nyligen 49,5 miljoner kronor till Genomic Medicine Sweden (GMS) som ett bidrag till finansieringen av arbetet med precisionsmedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Bild
Per Siko
Per Sikora, överförsteingenjör Klinisk genetik och genomik samt enhetschef för Bioinformatics and Data Centre

Core Facilities enhet Bioinformatics and Data Centre (BDC) har i sitt samarbete med Klinisk genetik och genomik, på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, haft en betydande roll i arbetet hittills. Per Sikora, som är överförsteingenjör på Klinisk genetik och genomik och dessutom en av de två enhetscheferna för BDC, ser fram emot att ta arbetet vidare:

­– Det är stimulerande att få bidra till något som i förlängningen kan skapa konkret nytta för patienter. Vårt fortsatta arbete med pilotprojekt och datadelning hoppas vi i förlängningen kommer att underlätta införandet av precisionsdiagnostik och därmed behandling för patienter. Från BDC bidrar vi med datainsamling från olika projekt, något som ökar den samlade kunskapen inom området. Pengarna från Socialstyrelsen innebär att vi kan fortsätta att samverka med Sahlgrenska Universitetssjukhuset för att utveckla och implementera den nationella genomikplattformen, som är placerad här i Västra Götalandsregionen.