Göteborgs universitet
Länkstig

Miljö- och hållbarhetsarbete

På Core Facilities arbetar vi aktivt med miljö och hållbar utveckling. Vi vill främja en hållbar utveckling för både nuvarande och kommande generationer.

Hållbar utveckling handlar om att långsiktigt bevara jordens produktionsförmåga samtidigt som man minskar den negativa påverkan på miljön. Detta kräver en helhetssyn, både lokalt och globalt, där hänsyn tas till ekologisk, social och ekonomisk välfärd och rättvisa.

Miljöorganisation

På Core Facilities finns en miljögrupp som består av representanter från verksamheten som träffas kontinuerligt under året. Vill du ha mer information om gruppens arbete eller av andra skäl komma i kontakt med oss är du välkommen att skicka e-post till cfmiljogrupp@gu.se.

Ansvarig för miljöarbete är chef för Core Facilities. För hela Göteborgs universitet är rektor ytterst ansvarig för miljöarbetet.

Exempel på aktiviteter för hållbar utveckling

Inom forskningsmiljöer används olika ämnen och substanser som kan ha påverkan på både minnskors hälsa och miljön. På enheten Mammalian Protein Expression (MPE) har vi exempelvis minskat användning av Trypan blå genom att ersätta denna med det mindre carcinogena ämnet Erytrocin B.

Ett nyhetsbrev med miljöinspirerande tips och information om pågående miljöarbete skickas kontinuerligt ut till all vår personal.